GovNokri.in
सर्वात तत्पर जॉब अपडेट्स..

Ahmadnagar Zilla Parishad Bharti 2015

Ahmadnagar Zilla Parishad Bharti 2015

Zilla Parishad Ahmadnagar Declared an Advertisement For the recruitment of Various posts in ZP Ahmadnagar . There are total 195 Vacancies under this recruitment. Last Date to Apply online is  17 November 2015. More details & important links given below.

जिल्हा परिषद अहमदनगर येथे विविध १९५ पदांच्या भर्ती प्रक्रिये साठी अर्ज़ मागविन्यात येत आहेत. अर्ज़ करण्याची अंतिम तारीख १७  नोव्हेम्बर २०१५ आहे. अहमदनगर जिल्हा परिषद, अहमदनगर यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या आधिपत्याखालील विविध विभागांत खालील नमूद केलेल्या (जिल्हा सेवा वर्ग-3/जिल्हा तांत्रिक वर्ग-3 संवर्गाच्या रिक्त पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून लेखी परिक्षेसाठी विहीत नमुन्यात दि.02/11/2015 पासुन दि. 17/11/2015 पर्यतं (सायंकाळी 5.30 वा.पर्यतं ) (शासकीय सुटीचे दिवस धरुन) अर्ज ओनलाईन पध्दतीने मागविण्यात येत आहेत.

  • कनिष्ठ सहाय्यक (लिपिक) १३ जागा
  • आरोग्यसेवक १३ जागा
  • आरोग्यसेविका ८१ जागा
  • ग्रामसेवक ३३ जागा
  • परिचर ३१ जागा
  • इतर पदांच्या २४ जागा

एकूण १९५ पदे

शेवटची तारीख १७  नोव्हेंबर २०१५

ZP Ahmadnagar Bharti 2015 Details

महत्वाच्या लिंक्स :

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.