GovNokri.in
सर्वात तत्पर जॉब अपडेट्स..

RTE Maharashtra Admission 2018 Application Form, Required Documents

RTE Admission 2018 Application Form, Required Documents – rte25admission.maharashtra.gov.in

 

 

RTE Admission 2016 Online Application Form & Important Documents required For the Admission in Maharashtra State details are given below. Candidates should read all details carefully & then Apply from the given link.

Admission Process for RTE 25% reservation through online application.

[wp_ad_camp_2]

Part – I : School
Eligible schools to fill following details and get the approval of Cluster / URC head to make the school available for Selection
a) School Contacts
b) Valid age limit for admission
c) Total strength,(30 sept 2014) intake and vacancies for RTE 25% reservation
d) Accurate school location on Google map

 

Part – II : Child
The steps involved are as follows.
1) Get your application number registered on the system. The application number and password will be communicated on your registered mobile.
2) Enter child details, parent details.
3) Locate the address accurately to list schools within 1 KM and within 1-3 KM range from your house.
4) Select the required standard.
5) Upload required documents.
6) Confirm the application.
7) After confirmation, take the printed application along with the required documents to help desk provided.
Part – III : Lottery
1) The schools having more vacancies and less number of applications will allot the seats to all applicants.
2) The schools having less vacancy will use lottery system. The lottery will be drawn and generated by the district administration i.e. Education officer, Primary for the district.
3) The selection list will be published on the system.
4) The list will be made available under application login for parents. The admit card can be printed.
5) Schools will admit the students as approached by parents after completing necessary requirements.
आर.टी.ई. २५% आरक्षण प्रवेश प्रक्रिया (ऑनलाईन अर्ज)
भाग १ : शाळा
२५% मोफत प्रवेश प्रक्रिया २०१५-१६ या शैक्षणिकवर्षासाठी प्रवेश पात्र शाळांनीखाली दिलेली माहिती अचूक भरून आपल्या विभागातील प्राधिकृत यांजकडूनतपासून घ्यावी मगच आपल्या शाळेची नोंदणी प्रक्रिया पूर्ण होईल.
अ) शाळेची संपर्कासाठीची माहिती
ब) प्रवेशासाठी आवश्यक वयोगट माहिती.
क) प्रवेश वर्ग आणि ई.१ ली च्या वर्गाचा पट(३० सप्टे. २०१४),प्रवेश क्षमता, आणि २५% प्रवेशासाठीरिक्त जागा
ड) गुगल नकाशामध्ये आपल्या शाळेचे अचूक स्थान

 

भाग २ : बालक
पुढे दिलेल्या सूचनावाचून काळजीपूर्वकअर्ज भरावा.
१) प्रथम अर्ज नोंदणी करावी .मग आपल्याला अर्ज क्रमांक व पासवर्ड मोबाईलवरप्राप्त होईल.
२) बालकाची व पालकाची सर्व माहिती अचूक आणि खरी भरावी
३) आपल्या परिसरातील १ किंवा ३ किलोमीटर शाळा दिसत असल्यास नी क्लिक करावी.
४) बालकाच्या प्रवेशवर्गाचे नाव लिहावे.
५) शाळा क्लिक झाल्यास आवश्यक ती सर्व कागद पत्रे अपलोड करावीत.
६) सर्व प्रक्रिया पूर्ण केल्याची खात्री झाल्यावर मगच अर्ज कन्फर्म करावा
७) अर्ज कन्फर्म झाल्यावर त्याची प्रिंट काढून,आवश्यक त्या सर्व कागदपत्रांसह आपल्याजवळील मदत केंद्रावर जाऊन आपला अर्ज बरोबर भरला याची खात्री करून घेणे गरजेचे आहे.मदत केंद्रावरील अधिकारी आपला अर्ज बरोबर असल्याची खात्री करून देतील .व आपला अर्ज लॉटरी प्रक्रियेसाठी योग्य असल्याचे सांगतील
भाग ३ : सोडत
१) शाळेच्या प्रवेशस्थर वर्गाची प्रवेश क्षमता जास्त असेल आणि शाळेकडे कमी प्रवेशपात्र अर्ज आले असतील तर शाळा सर्व अर्जांना प्रवेश देईल.
२) शाळेकडे (शाळेची) प्रवेश क्षमता कमी असेल तर जिल्ह्याचे प्राथमिक शिक्षण अधिकारी यांच्या द्वारा लॉटरी पद्धतीने ड्रॉ काढून प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाईल.
३) निवड झालेली यादी येथे प्रकाशित केली जाईल.
४) पालकांनी अर्ज क्रमांक भरून लॉगीन केल्यावर त्यांना यादी दिसेल व अॅडमिट कार्डची प्रिंट काढता येईल.
५) पालकांकडून आवश्यक व योग्य अशा सर्व गोष्टींची पूर्तता करून मगच शाळा प्रवेशपात्र बालकाला प्रवेश देईल.

[wp_ad_camp_1]
Following is the List of Required Documents For the Admission Under RTE :-

RTE Admission 2016 List of Required Documents

 

 

Leave A Reply

Your email address will not be published.