जळगाव महानगरपालिकेच्या करार पद्धतीने भरावयाच्या पदांच्या[सप्टेंबर २०२३] भरतीचा निकाल जाहीर – Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023

JCMC Bharti 2023 - Vacancy, Notification, Apply Link

Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023 Results, Selection list given below.Final Results, Cut off list for various posts recruitment are given below:

Other Important Recruitment  

जिल्हा परिषद गट-क संवर्गातील पाचव्या टप्पाच्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर
ZP भरती 2023 परीक्षेचे प्रवेशपत्र डाउनलोड करा
ZP भरतीसाठी परीक्षेचे स्वरूप, आवश्यक कागदपत्रे, वेळ, गुण, प्रकार जाणून घ्या!
महा PWD भरती 2023 ऑनलाईन परीक्षेचे प्रदेशपत्र, वेळापत्रक जाहीर
महाराष्ट्र सार्वजनिक आरोग्य विभाग भरती परीक्षा प्रवेशपत्र उपलब्ध
आरोग्य विभाग २०२३ गट क आणि ड च्या परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर
जलसंपदा भरती २०२३ ऑनलाईन परीक्षेचे वेळापत्रक जाहीर

तलाठी भरती 2023 मधील ओबीसींची पदे घटली; परीक्षा झाल्यानंतर बिंदूनामावलीत बदल

वन विभाग भरती 2023 आवश्यक कागदपत्रे

सर्व आवश्यक प्रमाणपत्र ऑनलाईन डाउनलोड लिंक

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

करार पद्धतीने भरावयाच्या पदांच्या[सप्टेंबर २०२३] भरतीचा अंतिम निकाल

सर्व उमेदवारांसाठी निकालाबाबतची सुचना
अंतिम निवड यादी- कट ऑफ लाईन लिस्ट
करारपद्धती पदभरती २०२३ ची सांख्यिकी माहिती
अग्निशमन फायरमन
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
आरेखक
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
आरोग्य निरिक्षक
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (पा.पु.)
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम)
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (विदयुत)
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
रचना सहाय्यक
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
वायरमन
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
विजतंत्री
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड
टायपिस्ट
अंतिम गुणवत्ता यादी डाउनलोड
अंतिम निवड यादी डाउनलोड
प्रतिक्षा सूची डाउनलोड

Jalgaon City Municipal Corporation Recruitment Interview Schedule for Various Posts and Cut off list published on official website. Below is the list of candidates who are eligible for oral test in the ratio of 1:3 based on the applications received for the posts to be filled on contract basis for 6 months (179 days) on temporary basis in Jalgaon City Municipal Corporation and subject to verification of original documents (interview) by the applicant. Attend the said interview on time with the following required documents. No travel expenses are admissible to you for attending the said interview.

Venue :- Floor No. 2, Lohpurusha Sardar Vallabhbhai Patel Tower, Administrative Building, Jalgaon City Municipal Corporation

जळगांव शहर महानगरपालिका विविध पदांच्या भरती मुलाखतीचे वेळापत्रक आणि  कट ऑफ लाईन लिस्ट

जळगांव शहर महानगरपालिकेत तात्पुरत्या स्वरुपात ६ महिने (१७९ दिवस) करार पद्धतीने भरावयाच्या पदांसाठी प्राप्त अर्ज व अर्जदार यांनी केलेल्या स्वयंमुल्यांकनानुसार १: ३ या प्रमाणात मौखिक चाचणीसाठी मुळ कागदपत्रे पडताळणीस अधीन राहून (मुलाखत) पात्र असलेल्या उमेदवारांची यादी जळगांव शहर महानगरपालिकेच्या www.jcmc.gov.in या अधिकृत संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे.

स्थळ :- जळगांव शहर महानगरपालिकेच्या प्रशासकीय इमारतीच्या लोहपुरुष सरदार वल्लभभाई पटेल टॉवर येथील मजला क्रमांक २

Require docuemnts list given below:

सदर मुलाखतीस वेळेवर खालील आवश्यक त्या कागदपत्रांसह उपस्थित राहावे. सदर मुलाखतीस उपस्थित राहणेसाठी आपणास कोणताही प्रवास खर्च अनुज्ञेय नाही.

 • १. शैक्षणिक अर्हता गुणपत्रिका व प्रमाणपत्र (मुळ कागदपत्रे )
 • २. शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्म प्रमाणपत्र / S.S.C. बोर्ड सर्टीफिकेट
 • ३.  अनुभवाचा दाखला (शासकिय / निमशासकिय संस्था/महामंडळे इ. कडील) (मूळ कागदपत्रे)
 • ४. जातीचा दाखला / जात वैधता प्रमाणपत्र
 • ५. अर्जदार विवाहित असल्यास लहान कुटुंबाचे प्रतिज्ञापत्र
 • ६. रहिवास पुरावा :- आधार कार्ड
 • टिप :- १) उमेदवाराची कागदपत्र अवैध किंवा बनावट / खोटी आढळून आल्यास उमेदवाराची उमेदवारी रद्द करण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

Walk in schedule

सर्व उमेदवारांसाठी सुचना पत्रक
कट ऑफ लाईन लिस्ट
अग्निशमन फायरमन
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
आरेखक
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
आरोग्य निरिक्षक
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (पा.पु.)
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (बांधकाम)
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
कनिष्ठ अभियंता (विदयुत)
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
रचना सहाय्यक
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
वायरमन
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
विजतंत्री
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
टायपिस्ट
प्राप्त अर्जदारांची यादी (पात्र – अपात्र एकत्रित ) डाउनलोड
अपात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड
गुणवत्ता यादी डाउनलोड
मुलाखतीस पात्र उमेदवारांची यादी डाउनलोड

Jalgaon Mahanagarpalika Bharti 2023 : As per the advertisement released by National Urban Health Mission under Jalgaon Municipal Corporation has issued the notification for the recruitment of “Junior Engineer, Design Assistant, Draftsman, Fireman, Electrician, Wireman, Health Inspector, Typist/Computer Operator” Posts.. There are a total of 86 vacancies available for these posts. Job Location for these posts is in Jalgaon. The Candidates who are eligible for this posts they only apply in Jalgaon Mahanagarpalika.  The Candidates who are eligible for these posts can only apply here as per the instruction given. Interested and eligible candidates are to apply offline for this post by the 20th of October 2023. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Jalgaon Mahanagarpalika Bharti 2023 Details like how to apply, educational requirement, application fees etc., given briefly here. Kindly Read the details carefully and keep visit us also Keep follow us on What-App Group for fast updates.

जळगाव जिल्ह्यातील कलेक्टर ऑफिस मध्ये 63 रिक्त पदांची भरती- येथून करा अर्ज!!

जळगाव महानगरपालिका अंतर्गत राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियाननि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार येथे ” “कनिष्ठ अभियंता, रचना सहायक,आरेखक, अग्निशमन फायरमन, विजतंत्री, वायरमन, आरोग्य निरीक्षक, टायपिस्ट/संगणक चालक” पदांच्या 86 रिक्त  जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 20 ऑक्टोबर 2023  या तारखेपर्यंत अर्ज दिलेल्या पत्यावर पाठविणे..अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. तसेच, या भरती संबंधित पुढील सर्व अपडेट्स मिळण्यासाठी govnokriची अधिकृत मोबाईल अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. ध्यनवाद..!

JCMC Bharti 2023 Notification

Here we give the complete details of Jalgaon Municipal Corporation Bharti 2023. Educational qualification of posts, Age Limit, Jobs Location, Experience details, how to apply for the posts, where to apply for the posts, last date, important link etc., Candidates go through the complete details before applying the posts. We daily ads the news jobs details on our website telegram channel. So join our Telegram channel for the latest updates.

JCMC Bharti 2023 Details

⚠️Recruitment Name :  Jalgaon Municipal Corporation
⚠️Number of Vacancies :  86 Posts
⚠️Name of Post :  Junior Engineer, Design Assistant, Draftsman, Fireman, Electrician, Wireman, Health Inspector, Typist/Computer Operator
⚠️Job Location :  Jalgaon , Maharashtra
⚠️Pay-Scale Rs. 21,000/-to Rs. 22,000/-pm
⚠️Application Mode :  Offline Application Form
⚠️Age Criteria :  For All Category- 18 yrs

For Open Category-38 yrs

For Reserve Category-43 yrs

मोफत सरकारी नोकरीच्या अपडेटसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा..!

 Whats App Group Join Now
 Telegram Group Join Now

Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023 Vacancy Details

1. Junior Engineer 17 Posts
2. Design Assistant 04 Posts
3. Draftsman 02 Posts
4. Fireman 15 Posts
5. Electrician 06 Posts
6. Wireman 12 Posts
7. Health Inspector 12 Posts
8. Typist/Computer Operator 20 Posts

NUHM Recruitment 2023- Eligibility Criteria for above posts

1. Junior Engineer Bachelor’s in Engineering
2. Design Assistant B.E/B. Tech
3. Draftsman HSC
4. Fireman SSC
5. Electrician ITI
6. Wireman ITI
7. Health Inspector HSC
8. Typist/Computer Operator HSC/ Graduate

How to Apply for Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023

 • The interested candidates should remain present In- Person at below mentioned address with their filled application Form
 • Attach attested copies of all the required documents with application form
 • Mention education qualifications education, experience, age etc
 • The candidate must bring one set of their complete bio data with self-attested copies of the testimonials and age proof.
 • No TA/DA will be paid to the candidates appearing for interview.
 • Application Address:  Establishment Division, Administrative Building 10th Floor | Sardar Vallabhbhai Patel Tower, Mahatma Gandhi Road, Nehru Chowk, Jalgaon – 425001

⏰ All Important Dates of Jalgaon City Municipal Corporation Bharti 2023

⏰ Last Date To Apply :
20th of October 2023

Important Link of Jalgaon Mahanagarpalika Bharti 2023

⚠️OFFICIAL WEBSITE
⚠️PDF ADVERTISEMENT 
⚠️APPLICATION FORM 


Jalgaon Mahanagarpalika Bharti 2023 : Jalgaon Municipal Corporation has issued the notification for the recruitment of “Kindergarten helper” Posts.. There are a total of 03 vacancies available for these posts. Job Location for these posts is in Jalgaon. The Candidates who are eligible for this posts they only apply in Jalgaon Mahanagarpalika. The Candidates who are eligible for these posts can only apply here as per the instruction given. Interested and eligible candidates are to apply offline for this post by the 31st of October 2023. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Jalgaon Mahanagarpalika Bharti 2023 Details like how to apply, educational requirement, application fees etc., given briefly here. Kindly Read the details carefully and keep visit us also Keep follow us on What-App Group for fast updates.

जळगाव महानगरपालिका नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार येथे “बालवाडी मदतनीस” पदांच्या 3 रिक्त  जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 31 ऑक्टोबर 2023  या तारखेपर्यंत अर्ज दिलेल्या पत्यावर पाठविणे..अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. तसेच, या भरती संबंधित पुढील सर्व अपडेट्स मिळण्यासाठी govnokriची अधिकृत मोबाईल अँप आपल्या मोबाईल मध्ये डाउनलोड करा. ध्यनवाद..!

JCMC Bharti 2023 Notification

Here we give the complete details of Jalgaon Municipal Corporation Bharti 2023. Educational qualification of posts, Age Limit, Jobs Location, Experience details, how to apply for the posts, where to apply for the posts, last date, important link etc., Candidates go through the complete details before applying the posts. We daily ads the news jobs details on our website telegram channel. So join our Telegram channel for the latest updates.

JCMC Bharti 2023 Details

⚠️Recruitment Name :  Jalgaon Municipal Corporation
⚠️Number of Vacancies :  03 Posts
⚠️Name of Post :  Kindergarten Helper
⚠️Job Location :  Jalgaon , Maharashtra
⚠️Pay-Scale
⚠️Application Mode :  Offline Application Form
⚠️Age Criteria :  Between 18 to 45 years

मोफत सरकारी नोकरीच्या अपडेटसाठी आमचा ग्रुप जॉईन करा..!

 Whats App Group Join Now
 Telegram Group Join Now

Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023 Vacancy Details

1. Kindergarten Helper 03 Posts

NUHM Recruitment 2023- Eligibility Criteria for above posts

1. Kindergarten Helper 12th Pass

How to Apply for Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023

 • The interested candidates should remain present In- Person at below mentioned address with their filled application Form
 • Attach attested copies of all the required documents with application form
 • Mention education qualifications education, experience, age etc
 • The candidate must bring one set of their complete bio data with self-attested copies of the testimonials and age proof.
 • No TA/DA will be paid to the candidates appearing for interview.
 • Application Address:  As per pdf 

⏰ All Important Dates of Jalgaon City Municipal Corporation Bharti 2023

⏰ Last Date To Apply :
31st of October 2023

Important Link of Jalgaon Mahanagarpalika Bharti 2023

⚠️OFFICIAL WEBSITE
⚠️PDF ADVERTISEMENT 

Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
2 Comments
 1. Admin says

  Jalgaon Mahanagarpalika Recruitment 2023

 2. dhansingh rajput says

  Sub staff

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!