Jalna Zilla Parishad Bharti 2015

Jalna Zilla Parishad Bharti 2015

Zilla Parishad Jalna Declared an Advertisement For the recruitment of Various posts in ZP Jalna. There are total 93 Vacancies under this recruitment. Last Date to Apply online is  17 November 2015. More details & important links given below.

जिल्हा परिषद जालना येथे विविध ९३ पदांच्या भर्ती प्रक्रिये साठी अर्ज़ मागविन्यात येत आहेत. अर्ज़ करण्याची अंतिम तारीख १७  नोव्हेम्बर २०१५ आहे. जालना जिल्हा परिषद, जालना यांच्या आस्थापनेवरील व त्यांच्या आधिपत्या खालील विविध विभागांत खालील नमूद केलेल्या (जिल्हा सेवा वर्ग-3/जिल्हा तांत्रिक वर्ग-3 संवर्गाच्या रिक्त पदांच्या सरळसेवा भरतीसाठी पात्र उमेदवारांकडून लेखी परिक्षेसाठी विहीत नमुन्यात दि.02/11/2015 पासुन दि. 17/11/2015 पर्यतं (सायंकाळी 5.30 वा.पर्यतं ) (शासकीय सुटीचे दिवस धरुन) अर्ज ओनलाईन पध्दतीने मागविण्यात येत आहेत.

1) औषध निर्माण अधिकारी:०३ जागा
2) वरिष्ठ सहाय्यक(लेखा):०२ जागा
3) कृषी अधिकारी:०१ जागा
4) आरोग्य सेवक (पुरुष)हंगामी फवारणी कर्मचारी:०८ जागा
5) आरोग्य सेविका(स्त्री):२७ जागा
6) पर्यवेक्षक:०३ जागा
7) वरिष्ठ सहाय्यक(लिपिक):०२ जागा
8) पशुधन पर्यवेक्षक :०२ जागा
9) कनिष्ठ अभियंता:०२ जागा
10) कनिष्ठ सहाय्यक (लेखा):०१ जागा
11) कनिष्ठ सहाय्यक(लिपिक):०१ जागा
12) कंत्राटी ग्रामसेवक:३१ जागा
13) विस्तार अधिकारी(प):०१ जागा
14) स्थापत्य अभियांत्रिकी सहाय्यक:०२ जागा
15) कृषी अधिकारी(मग्रारोहयो)हंगामी:०१ जागा
16) कनिष्ठ अभियंता शाखा अभियंता(मग्रारोहयो) हंगामी:०२ जागा

महत्वाच्या लिंक्स For ZP Jalna Bharti 2015 :

Leave A Reply

Your email address will not be published.

व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!💬