Maha Tourism Bharti -पर्यटन व सांस्कृतिक विभागात भरती IBPS मार्फत होणार- GR जाहीर

Maharashtra Tourism Recruitment 2023 - Notification, Apply Link

Maharashtra Tourism Recruitment 2023

Maha Tourism Bharti 2023– Latest updates regarding Maharashtra Tourism Bharti 2022 as per the GR Group-C and Group-D cadres will be recruited in Tourism and Cultural Affairs Department. Government has decided to recruit this post through IBPS Examination. Recruitment will be done in this department soon. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Maha Tourism Bharti 2023 and keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

 पर्यटन आणि सांस्कृतिक कार्य विभागाने  गट-ब (अराजपत्रित), गट-क आणि गट-ड संवर्गातील नामनिर्देशन कोट्यातील पदे भरण्यासाठी स्पर्धात्मक परीक्षा प्रक्रियेसाठी कंपनीच्या नियुक्तीबाबत नवीन जीआर प्रकाशित केला आहे. लवकरच पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाद्वारे पदभरती करण्यात येईल त्याकरिता IBPS कंपनी ची निवड करण्यात आली आहे. 

Other Important Recruitment  

MPSCकडून मेगा भरती ; तब्बल ८ हजार १६९ लिपिक  पदाच्या भरतीसाठी जाहीरात जाहीर
२० हजार अंगणवाडी कर्मचाऱ्यांची भरती; जाहिरात लवकरच प्रकाशित
Talathi Bharti -राज्यात 3628 जागांसाठी तलाठी महाभरती - जिल्हानिय जाहिरात येथे पहा

Shikshak Bharti- राज्यात ७५ हजारपेक्षा जास्त शिक्षकांची मेगा भरती केली जाणार

-सोलापूर महानगरपालिकेच्या एकूण ४६१२ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता

सरकारी नोकरी भरतीचा मार्ग मोकळा; ७५ हजार नोकरभरती लवकरच

राज्याच्या वनविभागात 9640 जागांसाठी भरती

-सार्वजनिक बांधकाम विभागातील रिक्त पदे सरळसेवे मार्फत भरणार

आरोग्य विभागातील मेगाभरतीची जाहिरात लवकरच प्रकाशित

खुशखबर! राज्यात होणार तब्बल १०,००० पदांची ग्रामसेवक भरती

आपल्या जिल्ह्यानुसार जॉब्स  -येथे पहा    

भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळांच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) “गट-ब (अराजपत्रित)”, “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्याबाबतच्या, सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. १ व संदर्भ क्र.३ अन्वये देण्यात आलेल्या एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार, संदर्भ क्र.४ येथील या विभागाच्या शासन निर्णयानुसार या विभागाच्या अधिपत्याखालील (१) पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, (२) पुराभिलेख संचालनालय, (३) सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, (४) महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती साहित्य अकादमी, (५) दर्शनिका विभाग, मुंबई, (६) रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई व (७) पु.ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई या सात क्षेत्रिय कार्यालयांसाठी राज्यस्तरीय समिती स्थापन करण्यात आली आहे.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये, भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) “गट-ब (अराजपत्रित)”, “गट-क” व “गट-ड” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेसाठी टि.सी.एस.- आयओएन (टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस लिमिटेड) व आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन) या कंपन्यांमार्फत ऑनलाईन पध्दतीने (Computer Programme Based Test / Examination) घेण्यास मान्यता देण्यात आली आहे.

यासंदर्भात या कंपन्यांच्या प्रतिनिधीसमवेत प्राथमिक स्तरावरील चर्चेनंतर याबाबत प्रतिसाद दिलेल्या आय. बी. पी. एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन) या कंपनीसोबत विचारविनिमय करण्यासाठी समितीची बैठक दि. २० डिसेंबर २०२२ रोजी घेण्यात आली. सदर बैठकीचे इतिवृत्त संदर्भ क्र.५ येथील संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय समिती यांच्या दि. २० डिसेंबर २०२२ च्या पत्रान्वये प्राप्त झाले असून, समितीने भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ) “गट-ब (अराजपत्रित)”, “गट-क ” व ” गट-ड” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन) या कंपनीची निवड करण्याची शिफारस केली आहे. समितीच्या शिफारशीच्या अनुषंगाने, भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील) “गट-ब (अराजपत्रित)”, “गट-क” व “गट- ड” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेसाठी आय.बी.पी.एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनल सिलेक्शन) या कंपनीची निवड करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.

शासन निर्णय :- Department of Tourism and Cultural Affairs Bharti GR 2022- 23

१. पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभागाच्या अधिपत्याखालील, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, पुराभिलेख संचालनालय, सांस्कृतिक कार्य संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य हिंदी, सिंधी व गुजराती साहित्य अकादमी, दर्शनिका विभाग, मुंबई, रंगभूमी प्रयोग परिनिरीक्षण मंडळ, मुंबई व पु. ल. देशपांडे महाराष्ट्र कला अकादमी, मुंबई या सात क्षेत्रिय कार्यालयांतील भूतपूर्व दुय्यम सेवा निवड मंडळाच्या कक्षेतील (महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या कक्षेबाहेरील ) “गट-ब (अराजपत्रित) – “, “गट-क” व “गट-ड ” संवर्गातील नामनिर्देशनाच्या कोटयातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी ऑनलाईन पध्दतीने (Computer Programme Based Test / Examination) स्पर्धा परीक्षा प्रक्रियेसाठी आय. बी. पी. एस. (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पसनल सिलेक्शन) या कंपनीची निवड करण्यास संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये, मुंबई तथा अध्यक्ष, राज्यस्तरीय समिती यांनी संदर्भ क्र.५ येथील पत्रान्वये केलेल्या शिफारशीस अनुसरुन शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

२. पदभरतीसाठी सर्व क्षेत्रिय कार्यालयांच्यावतीने संचालक मुंबई, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये यांनी आय.बी.पी.एस (इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पसनल सिलेक्शन) या कंपनीशी सामंजस्य करार करावा. सामंजस्य करारामध्ये सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र.३ येथे नमूद सर्व बाबींचा समावेश करण्याची दक्षता घेण्यात यावी. कंपनीचे दर सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयात नमूद केल्यानुसार राहतील. तसेच संदर्भ क्र. १ येथील सामान्य प्रशासन विभागाच्या शासन निर्णयात नमूद एकत्रित मार्गदर्शक सूचनांनुसार सदर भरती प्रक्रिया राबविण्याची जबाबदारी राज्यस्तरीय समितीची राहील.

३. सदर कंपनीला आवश्यक ती सर्व माहिती विनाविलंब उपलब्ध करून देण्याची जबाबदारी सर्वस्वी विभागातील संबंधित प्रशासकीय कार्यासने व क्षेत्रिय कार्यालयांची राहील. संपूर्ण भरती प्रक्रियेचे समन्वयन संचालक, पुरातत्व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय, मुंबई यांच्याकडून करण्यात येईल.

४. सदर ऑनलाईन भरती प्रक्रिया राबविण्यासाठी निवड झालेल्या कंपनीसोबत सामजस्य करारावर व अन्य पत्रव्यवहार / मान्यता स्वाक्षरीत करण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष तथा संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे. सामजंस्य करारातील अटी / शर्ती संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयाशी सुसंगत असतील यांची दक्षता घेण्यात यावी.

५. सदर प्रयोजनार्थ होणारा खर्च सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र. ३ येथील शासन निर्णयातील परिच्छेद क्र. (२) मधील तरतूदी नुसार करण्यास समितीचे अध्यक्ष तथा संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

६. उमेदवारांकडून प्राप्त होणारे परीक्षा शुल्क जमा करण्यासाठी वित्त विभागाच्या मार्गदर्शक सुचनानुसार बँकेची निवड करुन एक स्वतंत्र बँक खाते उघडण्यासाठी समितीचे अध्यक्ष तथा संचालक, पुरातत्व व वस्तुसंग्रहालये संचालनालय यांना प्राधिकृत करण्यात येत आहे.

७. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२२१२२११६४३५१३१२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.


Maha Tourism Bharti 2022: Tourism will help in creating employment opportunities. Nature tourism creates employment opportunities in the employment area To the east of Vidarbha, Gondia-Bhandara district is prosperous in terms of tourism. There are many tourist attractions in this place. Bodalkas is famous for its tourism. Therefore, there is a need for all round development of these tourist destinations, said MLA Vijay Rahangdale.

Maha Tourism Bharti 2022- निसर्ग पर्यटनामुळे रोजगार परिसरात रोजगाराच्या संधी निर्माण होतात. विदर्भाच्या पूर्व दिशेला गोंदिया-भंडारा जिल्हा हा पर्यटनाच्या दृष्टीने सुजलाम, सुफलाम आहे. या ठिकाणी अनेक पर्यटनस्थळे आहेत. पर्यटनामुळेच बोदलकसाचे नाव सर्वत्र प्रसिद्ध आहे. त्यामुळे या पर्यटनस्थळांचा सर्वांगीण विकास करण्याची गरज असल्याचे मत आमदार विजय रहांगडाले यांनी व्यक्त केले.

Maha Tourism Recruitment 2022

Maha Tourism Bharti 2022

बोदलकसा पर्यटन निवास येथे पर्यटन संचालनालय प्रादेशिक कार्यालय नागपूरच्या वतीने दोन दिवसीय बोदलकसा पक्षी महोत्सवाचे आयोजन शनिवारी करण्यात आले होते.

Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  📣टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | 🕰Govnokri ची अप डाउनलोड करा!