व्हाट्सअँप ग्रुप ला जॉईन व्हा  |सर्व जॉब अपडेट्स देणारे महत्वाचे अँप | पोलीस भरती 2019 | शिक्षक भरती 2019 |
GovNokri.in
सर्वात तत्पर जॉब अपडेट्स..

Todays Paper Sets

Paper Name

Paper Publish On

►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ४३ –
         Staff Nurse Practice Paper 43
24-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर ११६ –
         ZP Bharti Practice Paper 116
24-08-2019
►      ZP भरती २०१९ सराव पेपर्स –
         ZP Bharti 2019 Sample Papers
24-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२७ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 127
24-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४९ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 149
24-08-2019
►      रेल्वे भरती सराव पेपर्स –
         RRB Bharti 2019 Sample Papers
24-08-2019
►      तलाठी भरती २०१९ महत्वाचे प्रश्नसंच –
         Talathi Bharti 2019 Sample Papers
24-08-2019
►      MPSC सराव पेपर्स –
         MPSC Question Paper
24-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ४२ –
         Staff Nurse Practice Paper 42
23-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर ११५ –
         ZP Bharti Practice Paper 115
23-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४८ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 148
23-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२६ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 126
23-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ४१ –
         Staff Nurse Practice Paper 41
22-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर ११४ –
         ZP Bharti Practice Paper 114
22-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२५ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 125
22-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४७ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 147
22-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ४० –
         Staff Nurse Practice Paper 40
21-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर ११३ –
         ZP Bharti Practice Paper 113
21-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२४ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 124
21-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४६ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 146
21-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ३९ –
         Staff Nurse Practice Paper 39
20-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर ११२ –
         ZP Bharti Practice Paper 112
20-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४५ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 145
20-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२३ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 123
20-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ३८ –
         Staff Nurse Practice Paper 38
19-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर १११ –
         ZP Bharti Practice Paper 111
19-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४४ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 144
19-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२२ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 122
19-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर ११० –
         ZP Bharti Practice Paper 110
17-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२१ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 121
17-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ३७ –
         Staff Nurse Practice Paper 37
17-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४३ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 143
17-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ३६ –
         Staff Nurse Practice Paper 36
16-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४२ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 142
16-08-2019
►      तलाठी भरती सराव पेपर १४१ –
         Talathi Bharti Sarav Paper 141
14-08-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ३५ –
         Staff Nurse Practice Paper 35
14-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर १०९ –
         ZP Bharti Practice Paper 109
14-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १२० –
         MPSC / Current Affair Question Paper 120
14-08-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर १०८ –
         ZP Bharti Practice Paper 108
13-08-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. ११९ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 119
13-08-2019