व्हाट्सअँप ग्रुप ला जॉईन व्हा  |सर्व जॉब अपडेट्स देणारे महत्वाचे अँप | शिक्षक भरती 2019 |
GovNokri.in
सर्वात तत्पर जॉब अपडेट्स..

Todays Paper Sets

Paper Name

Paper Publish On

►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १७२ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 172
20-10-2019
►      MPSC सराव पेपर्स –
         MPSC Question Paper
20-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १७१ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 171
19-10-2019
►     
         MPSC State Service Exam Paper 2019
18-10-2019
►     
         MPSC Duyyam Seva Exam 2019 Paper
18-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १७० –
         MPSC / Current Affair Question Paper 170
18-10-2019
►     
         MPSC Civil Judge Exam 2019 Question Paper
17-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६९ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 169
17-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६८ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 168
16-10-2019
►      MPSC वन सेवा मुख्य परीक्षा 2019 प्रश्नपत्रिका –
         MPSC Forest Service Exam 2019 Question Paper
15-10-2019
►      MPSC गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2019 पेपर सेट –
         MPSC Gr C Service Question Paper
15-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६७ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 167
15-10-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ७१ –
         Staff Nurse Practice Paper 71
14-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६६ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 166
14-10-2019
►      रेल्वे भरती सराव पेपर्स –
         RRB Bharti 2019 Sample Papers
14-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६५ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 165
12-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६४ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 164
11-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६३ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 163
10-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६२ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 162
09-10-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ७० –
         Staff Nurse Practice Paper 70
07-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६१ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 161
07-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १६० –
         MPSC / Current Affair Question Paper 160
05-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५९ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 159
04-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५८ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 158
03-10-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५७ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 157
01-10-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ६९ –
         Staff Nurse Practice Paper 69
30-09-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५६ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 156
30-09-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ६८ –
         Staff Nurse Practice Paper 68
28-09-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५५ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 155
28-09-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ६७ –
         Staff Nurse Practice Paper 67
27-09-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर १४३ –
         ZP Practice Paper 143
27-09-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५४ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 154
27-09-2019
►      ZP भरती २०१९ सराव पेपर्स –
         ZP Bharti 2019 Sample Papers
27-09-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ६६ –
         Staff Nurse Practice Paper 66
26-09-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५३ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 153
26-09-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर १४२ –
         ZP Practice Paper 142
26-09-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ६५ –
         Staff Nurse Practice Paper 65
25-09-2019
►      चालू घडामोडी प्रश्नसंच क्र. १५२ –
         MPSC / Current Affair Question Paper 152
25-09-2019
►      जिल्हा परिषद भरती सराव पेपर १४१ –
         ZP Practice Paper 141
25-09-2019
►      स्टाफ नर्स भरती सराव पेपर ६४ –
         Staff Nurse Practice Paper 64
24-09-2019