अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत एकूण २०८७ पदांसाठी भरती; आकृतीबंधास मान्यता – Amravati Mahanagarpalika Bharti 2024

Amravati Municipal Corporation Recruitment 2024

Amravati Mahanagarpalika Bharti 2024 update – A total of 2087 posts have been approved under Amravati Municipal Corporation. The recruitment drive will be conducted for various posts in 41 divisions. Below is a consolidated list of 2087 posts in class-I to class-IV and division-wise in various cadres for Amravati Municipal Corporation. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Amravati Mahanagarpalika Bharti 2024 and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for fast updates.

Other Important Recruitment  

‘नारी शक्ती दूत’ अँपवर मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’साठी अर्ज करण्यास सुरुवात ! ही’ कागदपत्रे जरुरी; कसा अन् कुठे करायचा अर्ज?
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे हॉल तिकीट डाउनलोड लिंक
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक येथे पहा
आरोग्य विभाग भरती परीक्षेचे निकाल, मेरिट लिस्ट व प्रतीक्षा यादी जाहीर
पोलीस भरती परीक्षेचे प्रवेश पत्र येथून डाउनलोड करा
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

📥 व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

The analysis of forms A, A, B, C, D, and E attached to it is as follows:-

 • Earlier, the details of 58 posts sanctioned by the government through government decisions for Amravati Municipal Corporation from time to time have been shown as per Form-A and the details of 2398 posts sanctioned by Amravati Municipal Corporation under various resolutions have been shown in Form-A.
 • Column No. B of Form-B attached to this Government Decision. A total of 650 posts are being disposed of to create 280 new posts mentioned in (6) and as mentioned in Form E.

अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत एकूण २०८७ पदांसाठी भरती; आकृतीबंधास मान्यता

अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत एकूण २०८७ पदांच्या आकृतीबंधास मान्यता देण्यात आलेली आहे. या भरती द्वारे एकूण ४१ विभागातील विभिन्न पदांवर भरती करण्यात येणार आहे. अमरावती महानगरपालिकेकरीता विविध संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-४ मधील तसेच विभागनिहाय २०८७ पदांचा एकत्रित आकृतीबंध खाली दिलेला आहे.

 • अमरावती महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. १५३/२०२४, दि.१२.०१.२०२४ अन्वये मान्यता प्राप्त तसेच, आयुक्त तथा प्रशासक, अमरावती महानगरपालिका यांनी दि.१२.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये प्राप्त प्रस्तावानुसार, यापूर्वी ४१ विभागांतील काही संवर्गातील शासन निर्णयांद्वारे व ठरावांद्वारे मान्यता प्राप्त २४५७ पदांपैकी ६५० पदे व्यपगत केल्याने, तसेच २८० पदांची निर्मिती केल्याने होणाऱ्या एकूण २०८७ पदांच्या एकत्रित आकृतीबंधास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती.
 • अमरावती महानगरपालिका प्रशासकीय ठराव क्र. १५३/२०२४, दि.१२.०१.२०२४, तसेच आयुक्त तथा प्रशासक, अमरावती महानगरपालिका यांनी दि.१२.०१.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केलेल्या प्रस्तावाच्या अनुषंगाने, महाराष्ट्र महानगरपालिका अधिनियम, १९४९ च्या कलम ५१ (४) नुसार शासनास असलेल्या अधिकाराचा वापर करुन यासोबतच्या प्रपत्र-ब व ई मध्ये नमूद पदांच्या गोषवाऱ्यानुसार अमरावती महानगरपालिकेकरीता विविध संवर्गातील वर्ग-१ ते वर्ग-४ मधील तसेच विभागनिहाय २०८७ पदांचा एकत्रित आकृतीबंध व प्रपत्र अ, आ, क, ड व इ यांना परिच्छेद क्रमांक ५ मध्ये नमूद अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासन मान्यता देण्यात येत आहे.

सोबत जोडलेल्या प्रपत्र अ, आ, ब, क, ड, इव ई चे विश्लेषण पुढीलप्रमाणे आहे:-

 • अ) यापूर्वी अमरावती महानगरपालिकेकरीता शासनाने वेळोवेळी शासन निर्णयांद्वारे मंजूर केलेल्या ५८ पदांचे विवरण प्रपत्र- अ नुसार, तसेच अमरावती महानगरपालिकेने विविध ठरावांन्वये मंजूर केलेल्या २३९८ पदांचे विवरण प्रपत्र- आ नुसार दर्शविण्यात आले आहे.
 • ब) सदर शासन निर्णयासोबत जोडलेल्या प्रपत्र-ब मधील स्तंभ क्र. (६) मध्ये नमूद करण्यात आलेली २८० नवीन पदे निर्माण करण्यास व प्रपत्र- इ मध्ये नमूद केल्यानुसार एकूण ६५० पदे व्यपगत करण्यात येत आहेत.

NUHM Amravati Mahanagarpalika Bharti for Staff nurse, ANM, Epidomologist, Pharmacist etc posts final selection list by Amravati Municipal Corporation. Candidates see the below given attachment.


Amravati Mahanagarpalika Bharti 2023: Amravati Municipal Corporation has issued the notification for the recruitment of “Full Time Medical Officer, Part Time Medical Officer, Medical Officer and Specialists” Posts. There are a total of 60 vacancies available for these posts in Amravati Mahanagarplika Bharti 2023. The job location for these posts is in Amravati. The Candidates who are eligible for this post only apply to Amravati Municipal Corporation. All the eligible and interested candidates apply for this post from the given instruction along with all essential documents and certificates. Interested and eligible candidates should attend the interview at the given address. Interviews will be held every Tuesday from the date of advertisement on 19th October 2023 at 11.00 AM. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Amravati Mahanagarpalika Bharti 2023 and keep visit on our website www.govnokri.in for further updates also you can download our Sarkari Naukri App for fast updates.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान अमरावती महानगरपालिका अंतर्गत कंत्राटी पूर्णवेळ वैद्यकीय अधिकारी आणि कंत्राटी अर्धवेळ वैद्यकीय अधिकारी व राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी आणि विशेषज्ञ यांची थेट मुलाखतीद्वारे पदभरती करावयाची आहे. या पदांच्या एकूण 60 रिक्त  जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी  दिलेल्या पत्यावर मुलाखतीकरिता उपस्थित राहावे. जाहिरातीच्या दिनांकापासून 19 ऑक्टोबर 2023 रोजी सकाळी 11.00 वाजता प्रत्येक मंगळवारला मुलाखतींचे आयोजन करण्यात आलेले आहे.  तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

Amravati Mahanagarpalika Notification 2023

Here we give the complete details of Amravati Municipal Corporation Bharti 2023. Educational qualification of posts, Age Limit, Jobs Location, Experience details, how to apply for the posts, where to apply for the posts, last date, and important link, etc., Candidates go through the complete details before applying for the posts. We daily ads the news jobs details on our website telegram channel. So join our Telegram channel for the latest updates.

Amravati Municipal Corporation Bharti 2023 Details

⚠️Recruitment Name :  Amravati Municipal Corporation
⚠️Number of Vacancies :  60 Posts
⚠️Name of Post :  Full Time Medical Officer, Part Time Medical Officer, Medical Officer, and Specislist
⚠️Job Location :  Amravati, Maharashtra
⚠️Pay-Scale Rs.30,000/-to Rs.60,000/-PM
⚠️Application Mode :  Interview
⚠️Age Criteria :  Between 38 to 43 years

NUHM Amravati Recruitment 2023 Vacancy Details

1. Full-Time Medical Officer
04 Posts
2. Part-Time Medical Officer
11 Posts
3. Medical Officer
24 Post
4. Specialists
21 Posts

Amravati Municipal Corporation Bharti 2023-Eligibility Criteria

 • For Full-Time Medical Officer
MBBS
 • For Part-Time Medical Officer
MBBS
 • For Medical Officer
MBBS
 • For Specialists
MD/ DNB/ MS/MD/DOMS/DORL

How to Apply for Amravati Mahanagarpalika Recruitment 2023

 • Candidates can walk – in with application to the provided address on the day of the interview.
 • For interview applicants need to bring their applications duly filled with all necessary details
 • Attach attested copies of all the required documents with application form
 • Mention education qualifications education, experience, age etc
 • Walk – in interview is on : As per pdf

⏰ All Important Dates of NUHM Amravati Mahanagarpalika Bharti 2023

⏰ Interview Date :
19th of October 2023

Important Link of Amravati Mahanagarpalika Recruitment 2023

⚠️OFFICIAL WEBSITE
⚠️PDF ADVERTISEMENT FOR MO
⚠️PDF ADVERTISEMENT FOR SPECIALIST


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
2 Comments
 1. Admin says

  Amravati Mahanagarpalika Bharti 2023

 2. Mukesh govardhan tayade says

  Required public health department amravati district in taluka anjangaon surji daryapur aarogy sevak experience 1 year Asian heart institute BKC mumbai

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!