Mahavitaran Nagpur Bharti 2024

MahaVitaran Apprentice Nagpur Recruitment 2024

Mahavitaran Nagpur Bharti 2024: For the year 2024, a total of 203 candidates have to be selected under the ApprenticeShip Act, 1961 (As Per Apprentice Act 1961) of Apprentice (Electrician, Wireman, Copa). candidates under Grahkendra Ringmen Section Nagpur, Mahavitaran Company. According to the ApprenticeShip Act, 1961, the duration of the training is one year. Maharashtra State Electricity Transmission Company, Nagpur is going to start the recruitment process for the post of Apprentice (Electrical Technician). The selected candidate will have to go to Nagpur and work. The candidate concerned will also be selected through interview. Last date to apply is 2nd July 2024. Candidates who have passed class 10 can also apply. Applicants are required to register the application form at establishment number E10162700098 online mode on the https://www.apprenticesipindia.gov.in website for selection. The Offline applications form are given below.

Other Important Recruitment  

‘नारी शक्ती दूत’ अँपवर मुख्यमंत्री-माझी लाडकी बहीण योजनेसाठी ऑनलाईन अर्ज करा
‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’साठी अर्ज करण्यास सुरुवात ! ही’ कागदपत्रे जरुरी; कसा अन् कुठे करायचा अर्ज?
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे हॉल तिकीट डाउनलोड लिंक
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक येथे पहा
आरोग्य विभाग भरती परीक्षेचे निकाल, मेरिट लिस्ट व प्रतीक्षा यादी जाहीर
पोलीस भरती परीक्षेचे प्रवेश पत्र येथून डाउनलोड करा
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

📥 व्हाट्सअँप चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, नागपूर येथे रिक्त पदांवर भरती केली जात आहे. त्यानुसार, पात्र असणाऱ्या उमेदवारांकडून अर्ज मागविण्यात येत आहे. महाराष्ट्र राज्य वीज पारेषण कंपनी, नागपूर येथे शिकाऊ उमेदवार (वीजतंत्री) या पदासाठी भरती प्रक्रिया सुरु होत आहे. यामध्ये निवड झालेल्या उमेदवाराला नागपूर येथे जाऊन नोकरी करावी लागणार आहे. या प्रक्रियेंतर्गत एकूण 203 रिक्त पदे भरली जाणार आहेत. संबंधित उमेदवाराची निवड ही मुलाखतीच्या माध्यमातून केली जाणार आहे. यामध्ये दहावी उत्तीर्ण उमेदवारही अर्ज करू शकणार आहेत.

Mahavitaran Nagpur Apprentice Bharti 2024

 • औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून वीजतंत्री / तारतंत्री व कोपा या व्यवसायात राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (NCVT) उत्तीर्ण उमेदवारांना सुचित करण्यात येते की, महावितरण नागपूर ग्रामिण मंडल अंतर्गत सन 2024-25 करिता शिकाऊ उमेदवारांना एक वर्ष कालावधीसाठी करारबद्ध करण्यात येणार आहे. पात्र उमेदवारांनी http://www.apprenticeshipindia.org या संकेतस्थळावर शिकाऊ उमेदवारी करिता दिनांक 22.06.2024 (00.00 तासापासुन) ते दिनांक 29.06.2024 (24.00 तासापर्यंत) विभाग निहाय आस्थापना नोंदणी क्रमांकावर online अर्ज करावे नागपूर ग्रामीण मंडल, नागपूर अंतर्गत असणाऱ्या विभागाचे आस्थापना नोंदणी क्रमांक खालील प्रमाणे आहे. 
 • अ. क्र. | विभागाचे नांव | आस्थापना नोंदणी क्रमांक कोपा वीजतंत्री तारतंत्री
  1 नागपूर ग्रामिण मंडल, नागपूर E10162702301 | 17 – –
  2 काटोल विभाग E05202700171 | 06 – 32 – 20
  3 मौदा विभाग E12172700132 | 06 – 21 – 14
  4 सावनेर विभाग E01182700026 | 03 – 41 – 11
  5 उमरेड विभाग E12172700189 | 02 – 15 – 15 
 • 1. शैक्षणिक अर्हता (1) महाराष्ट्र राज्य माध्यमिक शालांत परिक्षा उत्तीर्ण (2) राष्ट्रीय व्यवसाय प्रशिक्षण परिषद (NCVT) नवी दिल्ली मान्यताप्राप्त औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थेतून वीजतंत्री / तारतंत्री / कोपा या व्यवसायात परीक्षा उत्तीर्ण.
 • 2. शैक्षणिक दस्ताऐवज (1) एस.एस.सी. व आय. टी. आय. वीजतंत्री / तारतंत्री चार सेमिस्टर व कोपा या व्यवसायातील दोन सेमिस्टरची उत्तीर्ण गुणपत्रिकेची मूळप्रत. (2) आधारकार्ड व मागासवर्गीय विद्यार्थ्यांचे जात प्रमाणपत्र व रहिवासी प्रमाणपत्र व इतर सर्व अनुषंगीक आवश्यक कागदपत्रांची मूळप्रत उमेदवारांने स्वतः च्या प्रोफाईलवर स्कॅन करून अपलोड करावे.
 • 3. विद्यावेतन: प्रचलित नियमाप्रमाणे लागू राहिल.
 • 4. वयोमर्यादा : दिनांक 31.05.2024 पर्यंत 18 ते 32 वर्ष व मागासवर्गीयांसाठी 05 वर्ष शिथील राहील.
  वरील शैक्षणिक अर्हता धारण केलेल्या उमेदवाराची नोंदणी ग्राह्य धरली जाईल. (5) नमुद पद संख्या कमी जास्त करण्याचे व भरती प्रक्रियेशी निगडीत असलेले सर्व अधिकार व्यवस्थापन राखुन ठेवीत आहे व सदरचा निर्णय कोणत्याही प्रकारे उमेदवारांस कळविला जाणार नाही. (6) भरती प्रक्रियेदरम्यान उमेदवाराने राजकीय किंवा इतर अधिकाऱ्यांकडून दबाव आणल्यास आपली उमेदवारी रद्द करण्यात येईल. (7) वरील कालावधीत ऑनलाईन (Online) अर्ज सादर न केल्यास अशा अर्जाचा विचार केला जाणार नाही. (8) शिकाऊ उमेदवारांची निवड ही एस.एस.सी. व आ. टी. आय. गुणांच्या टक्केवारीनुसार (अनुक्रमे 40 व 60 टक्के) अटी व शर्तीच्या अधिन राहून प्रवर्गनिहाय निवड केली जाईल. (9) शासन निर्णयानुसार अनुसुचित जातीकरीता 1:10 व अनुसुचित जमातीकरिता 1:11 प्रमाणानुसार पदे राखीव व महिलांकरिता शासन निर्णयानुसार पदे राखीव राहतील. (10) तसेच उमेदवारांनी संकेतस्थळावर Online Registration ची नोंदणी केल्याची प्रत (www.aprenticeshipindia.org) व शैक्षणिक अर्हता धारण गुणपत्रिका / प्रमाणपत्राची साक्षांकित केलेली छायांकित प्रतीसह आपला अर्ज दिनांक 24.06.2024 ते 02.07.2024 पर्यंत संबंधीत कार्यालयास कामकाजाचे दिवशी सादर करावे व जे उमेदवार आपले संपूर्ण दस्ताऐवजसह संबंधित कार्यालयास अर्ज सादर करणार नाही त्या उमेवारांची प्रशिक्षणा करिता निवड करण्याबाबत विचार करण्यात येणार नाही. ( 11 ) तसेच विभागाच्या कार्यक्षेत्रांतंर्गत रहीवासी असलेलेच उमेदवारांचे अर्ज संबंधीत विभागाकरिता ग्राह्य धरण्यात येईल याची नोंद घ्यावी.

Mahavitaran Nagpur Graduate Apprentice Bharti 2024 Details

 Recruitment Name :  Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
 Number of Vacancies :  22 Posts
 Name of Post :  Apprentice (Electrical)
 Job Location :  Nagpur, Maharashtra
 Pay-Scale refer pdf
 Application Mode :  Online Application Form
 Age Criteria :  18 to 32 Year

Mahavitaran Nagpur Recruitment 2024 Vacancy Details

1.  Apprentice (Electrical)
22 Posts

Mahadiscom Nagpur Bharti 2024- Eligibility Criteria

 •  For Apprentice (Electrical)
10th + ITI

How to Apply for Mahavitaran Nagpur Recruitment 2024

 • The applicants who desire to apply for the above posts may registered themself through  https://www.apprenticesipindia.gov.in
 • Initially applicants need to get register first using the below official website link.
 • Attach attested copies of all the required documents with application form.
 • Mention education qualifications education, experience, age etc.,

⏰ All Important Dates of Mahavitaran Nagpur Bharti 2024

⏰ Last date to apply :
14th March 2024

Important Link of Nagpur Mahavitaran Recruitment 2024

OFFICIAL WEBSITE
APPLY ONLINE
PDF  ADVERTISEMENT


Mahavitaran Nagpur Bharti 2024: For Nagpur Mahal Division, Nagpur Gandhibag Division, Nagpur MIDC Buttibori, Nagpur City Division, & Nagpur Civil Line Division of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. has issued the notification for the recruitment of “Apprentice- Electrical / Wiring, COPA, IT” Posts. There are total 142 vacancies available for this posts in Mahavitaran Nagpur. Job Location for these posts is in Nagpur. The Candidates who are eligible for this posts they only apply in Mahadiscom Nagpur. All the eligible and interested candidates apply for this post from the given instruction along with the all essential documents and certificates. Applicant apply before the last date. Last date to apply for the the posts is 11th February 2024, 18th February 2024, 20th February 2024. Candidates Read the complete details given below on this page regarding the Mahavitaran Nagpur Recruitment 2024 and keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates also you can download our Sarkari Naukri App for the fast updates.

महाराष्ट्र राज्य विद्युत वितरण कंपनी लि. महाल, गांधीबाग, एमआयडीसी बुटीबोरी, नागपूर शहर आणि सिव्हिल लाईन विभाग नि प्रसिद्ध केलेल्या जाहिराती नुसार येथे “शिकाऊ उमेदवार” पदांच्या एकूण 142 रिक्त जागांसाठी अर्ज मागविण्यात येत आहेत. इच्छुक आणि पात्र उमेदवारांनी 11, 18 & 20 फेब्रुवारी 2024 या तारखे पर्यंत अर्ज सादर करावे.. तसेच अधिक माहितीसाठी खाली दिलेली लिंक ओपन करावी. सर्व सरकारी जॉब्सची माहिती व्हाट्सअपवर मिळविण्यासाठी आमच्या व्हाट्सअप ग्रुपला जॉईन करा.

Mahadiscom Nagpur Bharti 2024 Notification

Here we give the complete details of Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd. Bharti 2024. Educational qualification of posts, Age Limit, Jobs Location, Experience details, how to apply for the posts, where to apply for the posts, last date, important link etc., Candidates go through the complete details before applying the posts. We daily ads the news jobs details on our website telegram channel. So join our Telegram channel for the latest updates.

Mahavitaran Nagpur Apprentice Bharti 2024 Details

 Recruitment Name :  Maharashtra State Electricity Distribution Co. Ltd.
 Number of Vacancies :  142 Posts
 Name of Post :  Apprentice
 Job Location :  Nagpur, Maharashtra
 Pay-Scale refer pdf
 Application Mode :  Online Application Form
 Age Criteria :  18 to 32 Year

Mahavitaran Nagpur Recruitment 2024 Vacancy Details

1.  Apprentice – (Electrical / Wiring, COPA & IT)  12 Posts
2.  Apprentice – (Electrical / Wiring, COPA & IT) -Civil Line
26 Posts
3.  Apprentice – (Electrical / Wiring, COPA & IT) -Mahal 32 Posts
4.  Apprentice – (Electrical / Wiring, COPA & IT) -Gandhibag 24 Posts
5.  Apprentice – (Electrical / Wiring, COPA & IT)  MIDC Buttibori
36 Posts

Mahadiscom Nagpur Bharti 2024- Eligibility Criteria

 •  For Apprentice – (Electrical / Wiring, COPA & IT)
 ITI, NCVT Certificate

How to Apply for Mahavitaran Nagpur Recruitment 2024

 • The applicants who desire to apply for the above posts may registered themself through  https://www.apprenticeshipindia.gov.in.
 • Initially applicants need to get register first using the below official website link.
 • Attach attested copies of all the required documents with application form.
 • Mention education qualifications education, experience, age etc.,

⏰ All Important Dates of Mahavitaran Nagpur Bharti 2024

⏰ Last date to apply :
11th February 2024, 18th February 2024 & 20th February 2024

Important Link of Nagpur Mahavitaran Recruitment 2024

OFFICIAL WEBSITE
APPLY ONLINE
PDF  ADVERTISEMENT– Nagpur City Division
PDF  ADVERTISEMENT– Nagpur Civil Line Division
PDF  ADVERTISEMENT– Nagpur Mahal Division
PDF  ADVERTISEMENT– Nagpur Gandhibag Division
PDF  ADVERTISEMENT– Nagpur MIDC Buttibori Division


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
2 Comments
 1. Admin says

  MahaVitaran Apprentice Nagpur Recruitment 2024

 2. Admin says

  Mahavitaran Nagpur Bharti 2023

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!