राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जालना सुविधा व्यवस्थापक, ई-एचएमआयएस अभियंता पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी- NHM Jalna Results 2023

NHM Jalna Results 2023

National Health Mission Jalna Facility Manager, E-HMIS Engineer Eligible / Ineligible Candidates List

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

सुविधा व्यवस्थापक – इ-एचआमआयएस अंमलबजावणी अभियंता राष्ट्रीय आरोग्य अभियान जालना जिल्हा – पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी

Selection List


District Project Manager and Data Entry Operator Eligible Disqualified Candidates List under AYUSH Program of Jalna Rashtriya Arogya Abhiyan

जालना राष्ट्रीय आरोग्य अभियानाच्या आयुष कार्यक्रमांतर्गत जिल्हा प्रकल्प व्यवस्थापक व डेटा एंट्री ऑपरेटर पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी

List of Eligible Candidates


List of Contractual Entomologist/Public Specialist Eligible – Ineligible Candidates under 15th Finance Commission under District Integrated Health and Family Welfare Society, Zilla Parishad Jalna

जिल्हा एकात्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण सोसायटी, जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत कंत्राटी  किटकशास्त्रज्ञ/सार्वजनिक विषेशतज्ञ पात्र – अपात्र उमेदवारांची यादी

List of Eligible Candidates


NHM Jalna MPW (Male), Medical Officer MBBS Bharti Selection and Waiting list published on official website. See the more details below:

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत१५ वा वित्त आयोग अंतर्गत कंत्राटी बहूद्देशिय कर्मचारी (पुरुष) उमेदवारांची निवड व प्रतिक्षा यादी. समुपदेशाने नियुक्ती आदेश वाटप दि. ३१.१०.२०२३

MPW (M) Selection List

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान अंतर्गत दिनांक ०६.०४.२०२३ रोजी मा जिल्हाधिकारी यांचे अध्यक्षतेखाली आयोजित करण्यात आलेल्या वैद्यकीय अधिकारी एम बी बी स थेट मुलाखती मधील प्रतिक्षा यादीमधील उमेदवारांना समुपदेशन पद्धतीने नियुक्ती देणेसाठी प्रतिक्षा यादीतील उमेदवारांनी पस्थित राहणे बाबत.

Medical Officer Selection List


List of Multipurpose Male Staff under 15th Finance Commission under National Health Mission Health Department Zilla Parishad Jalna.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान आरोग्य विभाग जिल्हा परिषद जालना अंतर्गत १५ व्या वित्त आयोगांतर्गत बहूद्देशिय पुरुष कर्मचारी यांची यादी..!

List of Eligible Candidates


Contractual Medical Officer Male and Female Selection and Waiting List under RBSK Program of District Health Mission at Jalna

जिल्हा आरोग्य अभियानाच्या आरबीएसके कार्यक्रमांतर्गत कंत्राटी वैद्यकीय अधिकारी पुरुष व महिला निवड व प्रतिक्षा यादी..!

List of Eligible Candidates


NHM Jalana Medical Officer Bharti Results, Eligible and Non-Eligible Candidates lists are published now. See the below given attachment.

जाहिरात क्रं. ३/२०२३ दि. ०८/०६/२०२३ तसेच दि. ०९/०६/२०२३ च्या शुध्दीपत्रानुसार प्रकाशित जाहिरातीनुसार आरबीएसके वैद्यकीय अधिकारी पुरुष SC – 1, ST-1, EWS-1 ( ३ पदे) वैद्यकीय अधिकारी (महिला) ST-1, EWS-1, OBC-1 ( ३ पदे) अशी जाहिरात प्रकाशित करण्यात आली होती. त्या अनुषंगाने दि. १६/०६/२०२३ पर्यंत इच्छुक उमेदवारांचे अर्ज मागविण्यात आले होते.

करिता प्राप्त अर्जानुसार अर्जाच्या छाननीअंती सदर पदाची पात्र / अपात्र उमेदवारांची www.jalna.gov.in व www.zpjalna.com या संकेतस्थळावर प्रसिद्ध करण्यात येत आहे. त्यानुसार सदर यादीबाबत उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास दि. १२/०७/२०२३ रोजी सायंकाळी ०५.०० वाजेपर्यंत लेखी स्वरुपात आरबीएसके कक्ष जिल्हा रुग्णालय, जालना येथे सादर करावेत. सदर दिनांकानंतर आलेल्या हरकती अर्जाचा विचार ला जाणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

 

List of Eligible Candidates


Selection process for various posts (Dental Surgeon, Counsellor, Pharmacist, Dialysis Technician, STS, Laboratory Technician, X-ray Technician and Staff Nurse) from May 2022 to September 2022 as per the advertisement of January 2022 under National Health Mission, Jalna. was carried out.Accordingly interview counseling was conducted by the selection committee and appointment orders were given to the candidates on contractual basis.Accordingly at that time the said selection and waiting list was published on the website.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जालना अंतर्गत जानेवारी २०२२ च्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने विविध पदांची (दंत शल्यचिकित्सक, समुपदेशक, औषधनिर्माता, डायलेसीस तंत्रज्ञ, एस. टी. एस, प्रयोगशाळा तंत्रज्ञ, एक्स – रे तंत्रज्ञ व स्टाफ नर्स निवड प्रक्रिया माहे मे २०२२ ते सप्टेंबर २०२२ या कालावधीत पार पाडण्यात आली होती. त्यानुषंगाने निवड समितीव्दारे मुलाखती समुपदेशन घेण्यात येऊन उमेदवारांना कंत्राटी तत्वावर नियुक्ती आदेश देण्यात आले होते. त्यानुषंगाने त्यावेळी सदरील निवड व प्रतिक्षा यादी संकेतस्थळावर प्रकाशित करण्यात आली होती.

List of Eligible Candidates


District level Cold Chain Technician, Facility Manager, Audiologist, Public Health Manager Epidemiologist, Public Health Manager Hospital on contract basis as per advertisement notification dated 09/06/2023 under National Health Mission, Jalna as per advertisement published on website www.jalna.nic.in Manager as mentioned in the advertisement given in the current letter, the list of eligible and ineligible candidates for the said posts was published on the said website.

ष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जालना अंतर्गत दिनांक ०९/०६/२०२३ रोजीच्या जाहिरातीच्या सुचनेनुसार www.jalna.nic.in या संकेत स्थळावर प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने कंत्राटी तत्वावर जिल्हास्तरीय Cold Chain Technician, Facility Manager, Audiologist, Public Health Manager Epideomiologist, Public Health Manager Hospital Manager वर्तमान पत्रात देण्यात आलेल्या जाहिरातीतील नमुद केल्याप्रमाणे उक्त पदांकरिता उमेदवारांचे पात्र व अपात्र यादी सदरील संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली होती.

List of Eligible Candidates


NHM Jalna Results 2023 – District Level Cold Chain Technician, Facility Manager, Audiologist, Public Health Manager Epidemiologist, Public Health Manager Hospital on contract basis as per the notification of National Health Mission, Jalna dated 09/06/2023 as per the advertisement published on website www.jalna.nic.in Manager as mentioned in the advertisement given in the current letter the list of eligible and ineligible candidates for the said posts has been posted on the office notice board.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जालना अंतर्गंत दिनांक ०९/०६/२०२३ रोजीच्या जाहिरातीच्या सुचनेनुसार www.jalna.nic.in या संकेत स्थळावर प्रकाशित केलेल्या जाहिरातीच्या अनुषंगाने कंत्राटी तत्वावर जिल्हास्तरीय Cold Chain Technician, Facility Manager, Audiologist, Public Health Manager Epideomiologist, Public Health Manager Hospital Manager वर्तमान पत्रात देण्यात आलेल्या जाहिरातीतील नमुद केल्याप्रमाणे उक्त पदांकरिता उमेदवारांचे पात्र व अपात्र यादी कार्यालयीन नोटीस बोर्डवर लावण्यात आली आहे.

तरी सर्व संबंधीतांनी याची नोंद घ्यावी.

टिप :- पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी कार्यालयीन नोटीस बोर्डवर डंकविण्यात आली आहे, याबाबत काही हरकती असल्यास उमेदवारांनी लेखी स्वरुपात दिनांक २६/०६/२०२३ पर्यंत सायंकाळी ४:०० वाजेपर्यत राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, जिल्हा परिषद जालना येथे सादर कराव्यात याची नोंद उमेदवाराणी घेण्यात यावी.

List of Eligible Candidates


Document verification at NHM Jalnat 15th Finance Commission time table and eligible – non-eligible candidates list are given below:

NHM 15 व्या वित्त आयोगाअंतर्गत जालना भरती मूळ कागतपत्र पडताळणी

List of Eligible Candidates


NHM Jalna Results 2023 – Selection and Waiting List of Candidates under NHM Zilla Morbarlai, Jalna Recruitment

NHM जिल्हा रुग्णलाय, जालना भरती अंतर्गत उमेदवारांची निवड व प्रतीक्षा यादी

Selection List


National Health Mission Jalna has issued a list of qualified and nonqualified candidates for various contractual posts like Gynecologist, Paediatrician, Radiologist, Psychiatrist, Medical Officer (MBBS), Medical Officer (AYUSH), Medical Officer (RBSK), Psychologist, Physiotherapist, Audiometric Assistant, Dental Technician, Dental Hygienist,  CT-Scan Technician, Psychiatric Nurse Candidates who have applied for the post of these posts can check their names from given pdf. Any Object with related to List candidates may contact with given Email address before 14th Oct 2020 at 5.00 PM. Also, Eligible candidates may appear for Interview on 15th and 16th Oct 2020 as per posts to the given address, For More details check the below link.

NHM जालान पात्र आणि अपात्र यादी साठी येथे क्लिक करा 

एन.एच.एम. च्या विविध कंत्राटी पदांच्या उमेदवारांना सूचना


NHM Jalan Staff Nurse Bharti Final Merit List

HM Jalna Results: National Health Mission Jalna has released the Final Merit List for the Staff Nurse posts  Candidates who have applied for the post of may check their names from given pdf. This is a final list of Qualified and Non Qualified candidates. Check your result here:

CHECK FINAL MERIT LIST HERE


NHM Jalan Bharti Final Merit List

HM Jalna Results: National Health Mission Jalna has released the Final Merit List for the MBBS, Physician, X-Ray Tech, ECG Tech, AYUSH MEDICAL OFFICER (BAMS/BUMS) Post Selection & Waiting List & MO MBBS, Physician, X-Ray Tech, ECG Tech, Order posts on the dated 05.07.2020. Candidates who have applied for the post of these posts can check their names from given pdf. This is a final list of Qualified and Non Qualified candidates. Check your result here:

CHECK FINAL MERIT LIST HERE


NHM Jalan Bharti Final Merit List

HM Jalna Results: National Health Mission Jalna has released the Final Merit List for the various posts on the dated 23.06.2020. Candidates who have applied for the post of MD Microbiologist, Pathologist, Lab Technician, Lab Assistant can check their names from given pdf. This is a final list of Qualified and Non Qualified candidates. Check your result here:

Check Final Merit List Here


NHM Jalna Revised Qualified Candidates List Dt.05.05.2020

NHM Jalna Results: National Health Mission Jalna has released the revised qualified candidate’s list for the posts of Health Nurse (ANM), Contract Pharmacist Data Entry Operator cum Accountant. Walk-in-Interview conducted on 3rd April 2020. Those candidates who attended the interview may check their list from the given link.

check List Here


NHM Jalna Results

NHM Jalna Results: National Health Mission Jalna under Under the Covid-19 program has released the Selection Orders of Covid-19 Medical Officer, Posting Orders of Selected Candidates for the Posts of GNM, LHV, and HA For Recruitment, List of Qualified / Not Qualified Candidates for the Post of  LHV and HA For Recruitment, Revised List of Candidates for the Post of GNM  of excess Contractual HR for COVID19. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result from following official website link.

Selection Orders of Covid-19 Medical Officer.

NHM Jalna Selected Candidates For GNM, LHV and HA

NHM Jalna Qualification List For LHV and HA

NHM Jalna Selection List For GNM and HR.pdf


NHM Jalna Medical Officer Selection List

NHM Jalna Results: National Health Mission, Jalna has released the selection list for the posts of Medical Officer Posts. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result from following official website link. List of applicants roll number with obtain marks is as given in the following link. Check NHM Jalna Results Here.

Check List Here


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
2 Comments
  1. Admin says

    NHM Jalna Results 2023

  2. Shaikh Sameer says

    Sir store office ki list kab lgegi

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!