NHM वर्धा RBSK कार्यक्रमा अंतर्गत विविध पदांची पदांची पात्र/अपात्र यादी प्रसिध्द – NHM Wardha Bharti Results

NHM Wardha Bharti Results

Under the National Health Mission Wardha, the revised list of qualified candidates is being published after meeting the objections for the posts of RBSK Mo, Program Manager, Lab Technician on contract basis and if the candidates have any objections on the said list, the objections can be submitted during the period from 30-10-2023 to 1-11-2023.

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

राष्ट्रिय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत कंत्राटी पदधतीने RBSK Mo , Program Manager, Lab Technician या पदांकरिता आक्षेपाची पूर्तता करून सुधारीत पात्र उमेदवारांची यादी प्रसिध्द करण्यात येत असून सदर यादीवर उमेदवारांना काही आक्षेप असल्यास सदर आक्षेप दिनांक ३०-१०-२०२३ ते १-११-२०२३ या कालावधीत नोंदवावा..!

List of Eligible Candidates


Eligible/ineligible list and notification for the posts of Ayush Mo and BPHU Lab Technician and Program manager (DEIC manager, Hospital Manager) under RBSK program on district level contract system is published.

जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पद्धीतीने RBSK कार्यक्रमा अंतर्गत Ayush Mo वBPHU Lab Technician व Programm manager (DEIC manager, Hospital Manager) या पदांची पात्र/अपात्र यादी व सूचना प्रसिध्द

List of Eligible Candidates


Under the National Health Mission Wardha, the final merit list of the candidates for Staff Nurse, Pharmacist, AYUSH Medical Officer (PG Unani) and the waiting list of 1 to 5 are being published at the district level on contract basis.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हा स्तरावर कंत्राटी पध्दतीने स्टाफ नर्स , फार्मासिस्ट, आयुष मेडिकल ऑफीसर (पीजी युनानी ) उमेदवारांची अंतीम गुणवत्ता यादी व एकास पाच याप्रमाणे प्रतिक्षा यादी प्रसिध्द करण्यात येत आहे तसेच समुपदेशनाकरिता व मुळ कागदपत्र तपासणी करणेकरीता सुचना प्रसिध्द करण्यात

List of Eligible Candidates


The list of eligible / ineligible candidates for the post of Peeer support educator, Asha Gatpravartak has been published on official website on NHM Wardha. The said objection was personally present with strong evidence on or before 8th August 2023.

List of Eligible Candidates


NHM Wardha Bharti Eligible List

The list of eligible / ineligible candidates for the post of Staff Nurse, Pharmacist, Ayush Medical Officer (PG Unani) has been scrutinized and published on the website www.zpwardha.in on the website www.zpwardha.in if the candidates have any objection to the said list. The said objection was personally present with strong evidence on 24-06-2023 to 06-06-2023 during office hours at District Health Officer Office, District Program Manager Res. come A should be submitted under the purview of A. It should be noted that objections received after the due date will not be entertained. It should be noted that no travel allowance will be payable to the candidate for submitting objections and objections received after the given period will not be entertained.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पध्दतीने Staff Nurse, Pharmacist, Ayush Medical Officer (PG Unani) या पदाकरिता एकुण प्राप्त अर्जाची छाननी करुन पात्र / अपात्र उमेदवारांची यादी www.zpwardha.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली असुन सदर यादीवर उमेदवारांना आक्षेप असेल तर, सदर आक्षेप सबळ पुराव्यासह स्वतः उपस्थित राहुन दिनांक 24-06-2023 ते 06-06-2023 रोजी कार्यालयिन वेळेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक रा. आ. अ यांचे कक्षेत सादर करावा. नमुद दिनांकानंतर आलेले आक्षेप ग्राहय धरण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.
आक्षेप सादर करण्याकरिता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा प्रवासभत्ता देय राहणार नाही व दिलेल्या कालावधी नंतर आलेले आक्षेप ग्राहय धरण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

List of Eligible Candidates


List of eligible ineligible candidates for the post of Group Promoter under ASHA Program and Peer Support / Educator under Hemoglobinopathy Program at district level under National Health Mission Wardha on contract basis at the website www.zpwardha.in. If the candidates have any objection to the published list, the said objection should be submitted in person with strong evidence in the office of District Health Officer Office, District Program Manager R.A. on 27th June 2023 to4th July 2023 during office hours. Candidates should note that objections received after the due date will not be entertained. It should be noted that no travel allowance will be payable to the candidate for submitting objections and objections received after the given period will not be entertained.

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान वर्धा अंतर्गत जिल्हास्तरावर कंत्राटी पध्दतीने आशा कार्यक्रमाअंतर्गत गटप्रवर्तक व हिमोग्लोबीनोपॅथी कार्यक्रमाअंतर्गत पिअर सपोर्ट / एज्यूकेटर या पदाकरिता एकुण प्राप्त अर्जाची छाननी पात्र अपात्र उमेदवारांची यादी www.zpwardha.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आलेली असुन सदर यादीवर उमेदवारांना आक्षेप असेल तर, सदर आक्षेप सबळ पुराव्यासह स्वतः उपस्थित राहुन दिनांक 27-06-23 ते 04-07-2023 रोजी कार्यालयिन वेळेत जिल्हा आरोग्य अधिकारी कार्यालय, जिल्हा कार्यक्रम व्यवस्थापक रा.आ.अ यांचे कक्षेत सादर करावा. नमुद दिनांकानंतर आलेले आक्षेप ग्राहय धरण्यात येणार नाही याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. आक्षेप सादर करण्याकरिता उमेदवारास कोणत्याही प्रकारचा प्रवासभत्ता देय राहणार नाही व दिलेल्या कालावधी नंतर आलेले आक्षेप ग्राहय धरण्यात येणार नाही याची नोंद घ्यावी.

List of Eligible Candidates


Final list for CHO Counseling for NHM Wardha District published on Date 21.04.2023 at 3 PM

List of Eligible Candidates


NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the Eligible List for Yoga Trainer Posts.  A candidate who has participated in this Recruitment event can check their result here. Any Objection related with list may contact the given before 10th May 2022.

Check the Eligible List For Yoga Trainer


NHM Wardha Bharti Final Selection List

NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the final list for the various posts. A candidate who has participated in this Recruitment event can check their result here. Any Objection related to the list may contact the given before 31st Dec 2021.

Check the Selection List


NHM Wardha Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the lists of eligible and Non-eligible applicants for Ayush Medical Officer posts. A candidate who has participated in this Recruitment event can check their result here. Any Objection related with list may contact the given  before 7th October 2021.

Check the Eligible and Ineligible List – Ayush Medical Officer


NHM Wardha Bharti Eligible and Ineligible List

NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the lists of eligible and Non-eligible applicants for, Rehabilitation Worker,  Medical Officer, Audiologist, PMW, and various posts. A candidate who has participated in this Recruitment event can check their result here. Any Objection related Rehabilitation Worker list may contact the given address before 6th January 2021

 Check Eligible and Ineligible List

Check the Eligible and Ineligible List – Rehabilitation Worker


NHM Bhandara Final Merit List

A final merit list has been published for the post of Staff Nurse as per applications received on the official website. Candidates who have applied for the above-mentioned post can check their final Merit from below link:

NHM Covid 19 Bhandara Bharti Final Merit List


NHM Bhandara Final Merit List

A final merit list has been published for the post of Staff Nurse as per applications received on the official website. Candidates who have applied for the above-mentioned post can check their final Merit from below link:

NHM Covid 19 Bhandara Bharti Final Merit List


NHM Wardha Revised Merit List

National Health Mission Wardha has announced the revised final merit list of RBSK MO (Male). The revised final quality list is being re-published due to the change in the number of posts. Click on the link below to download the list.

Revised Final Merit List


NHM Wardha Revised Merit List

National Health Mission Wardha has announced the final merit list of Dialysis Technician. Click on the link below to download the list.NHM Wardha Bharti Merit List has been going to published on the official website www.wardha.nic.in and www.zpwardha.in, So Candidate can check the List.

Check Merit List Here


NHM Wardha Bharti Merit List

National Health Mission Wardha has announced the final merit list of IFM, RBSK MO (Male / Female), Medical Officer NUHM, Audiologist, Dialysis Technician, Block Accountant, Block M and E. Click on the link below to download the list.

यादी डाउनलोड 1 :

यादी डाउनलोड 2 :


NHM Wardha Eligibility List and Noneligibility List

NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the lists of eligible and Non-eligible applicants for recruitment to RBSK Mo (Malelfemale), Medical Officer NUHIvl, Physiotherapist, Audiologist, Dialysis Technician, Block LVL & E, Block Accountant Posts. Applicants who applied for the Dialysis Technician posts may submit their 10 and 12th standard Mark sheet on [email protected] before 13th and 14th July 2020. 

CHECK MERIT LIST HERE


NHM Wardha Merit List and Notification

NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the Merit List for the posts of Pharmacist, Ayush MO (BHMS) LHv, staff Nurse,IFM Posts. If candidates having any objection related to the lists can raise their objection by sending mail to [email protected] before 9th June 2020. 

Check Merit List Here


NHM wardha Eligibility List and Non eligibility List

NHM Wardha Bharti Results: National Health Mission Wardha declared the lists of eligible and Non eligible eapplicants for recruitment to Pharmasist,MO(BHMS),LHV,STAFF NURSE. For recruitment to these posts applications was invited from eligible applicants. List of shortlists applicants for recruitment to these is as given in the following link. Applicants who applied for the recruitment process may check the list from following link : –

NHM Wardha Eligibility List And Non Eligibility List


NHM Wardha Bharti Results Selection List

National Health Mission, District TB Officer  has been conducted Recruitment event for the recruitment of for the post of Senior treatment Supervisor (STS), Accountant on contract Basis till 4th February 2019. On the basis of application received till 6th August 2018 NHM Wardha published the Eligible and Non eligible Candidate List. NHM Wardha Bharti Results Selection List has been going to published on official website www.wardha.nic.in and www.zpwardha.in, So Candidate can check the Eligible & non Eligible Candidate List.

वरिष्ठ उपचार पर्यवेक्षक व लेखापाल या पदाचे संभाव्य पात्र/अपात्र उमेदवारांची यादी

NHM Wardha Bharti Results Selection List


NHM Wardha Bharti Results, Merit Lists

National Health Mission Wardha has been conducted Recruitment event for the recruitment of Community Health Provider CHP on Contract Basis. Here NHM Wardha just announced the Final Selection List  for the post of Community Health Provider. Candidate who have participated in this Recruitment event can check their result here. Here the NHM Wardha Bharti Final Selection List Are available to see. Candidate Advised to Check the result by Clicking below given  Link :

NHM Wardha Bharti Final Selection List


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!