Pavitra Portal Online Application, Editing


Pavitra Portal Online Application, Editing – edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra

Pavitra Portal 2019 Open For Editing

Pavitra Portal provided the facility for the recruitment of vacant posts of private institutions and Zilla Parishad schools through the proper way. It has been made available from 3th October 2018 to 19th October 2018 On official website www.edustaff.maharashtra.gov.in. Complete details in Marathi Language updated below:

Teachers Recruitment Latest New Updates

स्थानिक स्वराज्य संस्था, खाजगी संस्थांच्या स्तरावरून पवित् प्रणालीमध्ये बिंदुनामावली भरण्यासाठी अंतिम दिनांक १७ डिसेंबर २०१८ राहील.

Pavitra Portal Important Details :-
 1. पवित्र प्रणालीमध्ये खाजगी संस्था व जिल्हा परिषद व्यवस्थापनाच्या शाळांमधील रिक्त पदांची भरती करण्याकरिता बिंदुनामावली भरण्याची सुविधा दि. ०३/१०/२०१८ ते १९/१०/२०१८ या कालावधीसाठी उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.
 2. मागासवर्गीय कक्षाकडून तपासलेली बिंदुनामावलीची प्रत पवित्र प्रणालीमध्ये upload करणे तसेच भरण्यात आलेली बिंदुनामावली Verify करण्याची सुविधा २-३ दिवसात उपलब्ध करण्यात येत आहे.
 3. महत्वाची सूचना – ज्या उमेदवारांच्या अर्जामधील त्रुटी अद्यापि दूर झालेल्या नाहीत, अशा उमेदवारांसाठी शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचे स्तरावर सुविधा देण्यात आली आहे.
 4. यासाठी दि. २६/९/२०१८ ते ३०/९/२०१८ या कालावधीत संबंधित उमेदवाराने त्यांचा बैठक क्रमांक शिक्षणाधिकाऱ्यांच्या ई मेल वर अथवा कोणत्याही शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे जाऊन नोंदवावयाचा आहे.
 5. दि. १/१०/२०१८ ते ५/१०/२०१८ या कालावधीत संबंधित उमेदवारांना त्यांची माहिती अद्यावत करून ती self certify करता येईल.
  शिक्षणाधिकारी (प्राथमिक) यांचेकडे ज्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकांची नोंद होईल, अशाच उमेदवारांना पवित्र प्रणालीतील त्याची माहिती अद्यावत करण्याची सुविधा उपलब्ध होईल याची सर्व उमेदवारांनी नोंद घ्यावी.

Pavitra Portal Online Application, Editing  State Teachers recruitment Pavitra portal will allow candidates to make the changes in their application form. Candidates who are not able to mark changes in their applications will now on allow to mark changes in the application forms. Pavitra portal will get start again from next two days & candidates will get a chance to update their applications form till 21st September.

महत्वाचे –
१) ज्या उमेदवारांची नोंदणी अद्याप पूर्ण झालेली नाही, spot admission candidates अथवा नोंदणी करताना ज्या उमेदवारांच्या माहितीमध्ये तफावत आल्यामुळे त्यांची नोंदणी पूर्ण होऊ शकली नाही अशा सर्व उमेदवारांसाठी दि. १३/९/२०१८ ते २१/९/२०१८ (दुपारी ३ पर्यंत ) या कालावधीत पवित्र प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.
२) ज्या उमेदवारांचे self certification पूर्ण झाले आहे, अशा उमेदवारांसाठी ही सुविधा उपलब्ध राहणार नाही याची नोंद घ्यावी.
३) ज्या उमेदवारांची नोंदणी माहितीतील तफावतीमुळे (mismatch) पूर्ण झालेली नाही, अशा उमेदवारांनी त्वरित संबंधित शिक्षणाधिकारी प्राथमिक कार्यालयाशी कार्यालयीन वेळेतच संपर्क साधावा.
४) पवित्र प्रणालीमध्ये नोंदणी करण्यासाठी तसेच नोंदणी प्रक्रिया अपूर्ण राहिलेल्या उमेदवारांना ती पूर्ण करण्यासाठी ही अंतिम संधी देण्यात येत आहे.यापुढे मुदतवाढ दिली जाणार नाही याची नोंद घ्यावी .

Pavitra Portal 2019

Pavitra Portalt Registration

Pavitra Portal – State Teachers recruitment 1 lakh 91 thousand teachers have registered. In that process for every candidates schedule was created by which teachers have to fill their applications. Still their are some applications with some mistake & some applications are remain incomplete. Therefore government gives another chance to teachers to re-correct there mistakes & again by grouping them government gives another chance to teachers. But due to some technical issues the process remain incomplete. So the government decide to give another chance.


Those teachers who can not able fill their application form such self certification teachers can fill their application form. The online Pavitra portal will get start with 1-2 days & candidates need to complete their application form till 21st September.

State stops teachers recruitment through portal till 1st Sept

Pavitra Portal Stay On it

Pavitra Portal Registration Details

Pavitra Portal Details – Maharashtra government informed the Nagpur bench of Bombay High Court that it had stopped appointments of teachers through its newly launched portal Pavitra Portal  till September 1. The reply came while hearing a plea by Stree Shikshan Prasarak Mandal and others contending that the entire process was faulty. The hearing on plea was adjourned till August 30 after the government sought time to engage senior counsel Ram Apte from Mumbai.
Pavitra Portal Registration 2018

Pavitra Portal Form Edit Option Available now.

Pavitra Portalt 2018 Details – Update facility for mismatch records has been provided at E.O. Primary log in. 1) उमेदवाराची माहिती दुरुस्त करण्या संबंधीची सूचना पवित्र पोर्टलवर यथावकाश जाहीर करण्यात येईल. 2) शिक्षणाधिकारी प्राथमिक यांच्या log in ला उमेदवारांच्या माहितीतील तफावत(Mismatch) दुरुस्त करण्याची सुविधा देण्यात आली आहे.

पवित्र प्रणालीमध्ये काही उमेदवारांना त्यांच्या कालावधीमध्ये अर्ज भरता आलेले नाहीत अथवा त्यांच्या भरलेल्या अर्जामध्ये दुरुस्ती करावयाची आहे. अशा उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी अथवा आपली माहिती दुरुस्त करण्यासाठी सुविधा देण्यात येत आहे.

Pavitra Portal  SED_TAIT_0060001 पासून पुढे नव्याने अर्ज भरणारे तसेच दुरुस्ती अपेक्षित असणारे उमेदवार त्यांना अर्ज भरण्यासाठी दिलेल्या कालावधीमध्येच अर्ज भरू शकतील तसेच त्यांनी भरलेल्या माहितीमध्ये दुरुस्ती करू शकतील.

SED_TAIT_0000001 ते SED_TAIT_0060000 पर्यंत TAIT बैठक क्रमांक उमेदवारांना अर्ज भरण्यासाठी अथवा आपली माहिती दुरुस्त करण्यासाठी पुढीलप्रमाणे वेळापत्रक देण्यात येत आहे.

Pavitra Portal Registration New Time Table  2019

दिनांक TAIT परीक्षा आसन क्रमांक
पासून पर्यंत
24/08/2018 ते 26/08/2018 SED_TAIT_0000001 SED_TAIT_0020000
27/08/2018 ते 28/08/2018 SED_TAIT_0020001 SED_TAIT_0040000
29/08/2018 ते 30/08/2018 SED_TAIT_0040001 SED_TAIT_0060000
31/08/2018 ते 01/09/2018 SED_TAIT_0060001 SED_TAIT_0075000
02/09/2018 ते 04/09/2018 SED_TAIT_0075001 SED_TAIT_0105000

पवित्र प्रणालीमध्ये मोबाईल मधून अर्ज करताना नेटवर्कच्या अडचणीमुळे माहिती save होत नाही. त्यामुळे मोबाईलमधून अर्ज भरू नयेत.

 

Pavitra Portalt is Finally Started Now. Large number of Candidates were waiting for this portal & Finally From today on 2nd July 2018 The portal is started. The Registration Form Link of this Portal is www.edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra/users/login/ where users can register Online For the Teachers Recruitment Process. The Registration Process For APPLICANT will be available soon. The More Details will be available Soon. So the Shikshak Bharti will begin Soon through this Pavitra Portal.


पवित्र Portal मध्ये उमेदवारांनी नोंदणी करण्याचे वेळापत्रक. ​ ​

दिनांक ​ TAIT परीक्षा आसन क्रमांक
पासून ​ पर्यंत
06/07/2018 ​To 08/07/2018 SED_TAIT_0000001 SED_TAIT_0005000
09/07/2018 To 11/07/2018 SED_TAIT_0005001 SED_TAIT_0015000
​12/07/2018 To 15/07/2018 SED_TAIT_0015001 SED_TAIT_0030000
​16/07/2018 To 18/07/2018 SED_TAIT_0030001 SED_TAIT_0045000
​​19/07/2018 To 22/07/2018 SED_TAIT_0045001 SED_TAIT_006000023/07/2018 To 25/07/2018 ​ SED_TAIT_0060001 SED_TAIT_0075000
​26/07/2018 To 29/07/2018 ​ SED_TAIT_0075001 SED_TAIT_0090000
​30/07/2018 To 01/08/2018 SED_TAIT_0090001 SED_TAIT_0105000
02/08/2018 To 05/08/2018 SED_TAIT_0105001 SED_TAIT_0120000
02/08/2018 To 05/08/2018 SED_TAIT_0120001 SED_TAIT_0135000
​09/08/2018 To 12/08/2018 SED_TAIT_0120001 SED_TAIT_0150000
13/08/2018 To 15/08/2018 SED_TAIT_0150001 SED_TAIT_0165000
16/08/2018 To 19/08/2018 SED_TAIT_0165001 SED_TAIT_0180000
​20/08/2018 To 23/08/2018 SED_TAIT_0180001 SED_TAIT_0199143

वरील वेळापत्रकात दर्शविलेल्या कालावधीमध्ये नमूद केलेल्या बैठक क्रमांकाच्या उमेदवारांनाच अर्ज करता येतील.
या व्यतिरिक्त इतर बैठक क्रमांकांच्या उमेदवारांना इतर तारखांना अर्ज करता येणार नाही.

How to Registered at Pavitra Portal

पवित्र पोर्टल Important Links

Following are the Words of Pavitra Portal For the Teachers of Maharashtra State.

The word ‘teacher’ represents knowledge; transfer of the knowledge from the teacher to the taught. In fact, the foundation that builds a person in life is to great extent based on the knowledge he gets from his teacher. If there is somebody other than our parents who plays an important role in our mental development, it’s our teachers. Foradian pays a tribute to the positive and inspiring role that holds the ladder that we all climb as students By Given Link edustaff.maharashtra.gov.in/pavitra/users/login/

Pavitra Portalt 2018 Online Application FormsHelp Line Numbers of Pavitra Portal 2018

 • E-mail:[email protected]
 • Help Line No:(Toll Free) 18002331899
 • Help Line support: 18002330700
 • Help Line support: 18002330800
 • Help Line support: 18002331899
 • Timing: 08:00 AM – 08:00 PM (Only Working Day’s)

dustaff.maharashtra.gov.in/pavitra/users/login/ Online Application Form Pavitra Portal

Pavitra Portal is expected to start From 19th June 2018. Large Number of candidates are waiting for this portal from last few days. Its really very Good news For All BEd, DEd, Shikshak Sevak passe out candidates. Through this Portal The recruitment of Swaraj Sanstha, ZP School Teachers & Other Teachers Bharti process will be conducted. More Updates will be given on www.GovNokri.in

Teachers recruitment is going to start soon for this all medium schools are need to register twice in a year on “Saral” portal. Schools need to register their point to face of their vacant seats on this portal. All local government institutes & private institute every years on 1st January & on 1st October need to register them-self with number of vacant seats on “Saral” portal.

At current situation, vacant post & expected post to be vacant in up coming 3 months by considering this institutes need to fill the require details with minimum qualification, reserved seats on “Pavitra/ Saral” portal

From now recruitment teachers in all private institutes will be carried out by Government only. For this Government has introduce with “Pavitra” portal which is visible to all. All details regarding the teachers recruitment process will be available on this. Through this portal in a single twice the teachers will be carried out. All information about this recruitment process will be available to every candidates so that candidates should aware of this recruitment process. Adding to this for recruitment at private institutes the recruitment will also be carried out

Pavitra Portal 2018 For Teachers Bharti 2018 – 2019 – Shikshak Bharti Online Application Forms. Teachers Recruitment 2018 – 2019 Recruitment Process through Pavitra Portal Only. Very Soon details will be available on www.GovNokri.in.

In Maharashtra state soon teachers recruitment will be start. For conducting this recruitment process Government introduce an new portal named as Pavitra Portal. All of the teachers recruitment in all over Maharashtra state will be carried out centrally through this portal only as said by education minister Vinod Tawade.

Students from 10th standard should obtain marks in board examinations by them-self for this from next years, the 20 marks which was provided by their schools will get end. From next years schools will not have 20 internal marks.

Pavitra Portal 2018 For Teachers Bharti 2018 – 2019 – Shikshak Bharti Online Application Forms –  details & Online application Form details For shikshak Bharti 2018 are given On this page. Very Soon Shikshan bharti or teachers Recruitment 2018 is expected. The Online Application Form of Shikshak Bharti 2018 will be available online on Pavitra Portal 2018. So Very Soon the link of pavitraPortal will be available on www.GovNokri.in.

MAHATAIT Result Details 2018 – 2019

Maharashtra State Pavitra Portalt For the TET details are given on this page. The respective details & Important links. Application form details are given in this article.

What is PAVITRA PORTAL

As per the News Source “The state’s aim is to get a hundred percent success rate in the Pragat Shaikshanik Maharashtra Abhiyan in the next five years. In order to retain the quality of primary and secondary education, the department is working hard to develop infrastructure and recruit well-qualified teaching staff. The Role of PAVITRA PORTAL is very important in this education up gradation system.  We have already seen the success rate of SARAL and SHALARTH database portals. Now, in order to get the exact data of teachers in the state, we will be launching PAVITRA.”

The step to go totally online comes as no surprise as the government had already tasted success after meddling with a similar idea when it launched Systematic Administrative Reforms for Achieving Learning (SARAL), which saves every detail of a school such as its students, teaching and non-teaching staff with the database also covering records attendance of pupils. The government seeks to repeat its success with PAVITRA now.

Maharashtra TET Through PAVITRA PORTAL

The Government of Maharashtra has announced the launch details of new web portal ‘Pavitra’ for the recruitment of applicants for teacher jobs through Teacher Eligibility Test (TET) Exam. So from now onwards all the details about Maharashtra TET will be furnished in the new website of PAvitra.

The government claims that this portal would create a database of three to five lakh candidates which would link with Aadhar card and SHALARTH. The State Education Department Principal Secretary, Nand Kumar said that the main aim is to get hundred percent of success rate in the Pragati Shaikshanik Maharashtra Abhiyan

Pavitra Portal Online Application, Editing
4.5 (90%) 6 votes

अन्य महत्वाचे जॉब्स

319 Comments
 1. Shriram Dangal Magar says

  Sir pavitra portal var registration kanyachi pattrata kay aahe

 2. Minal says

  Sir, I also want to apply. I am Bed and ma with English literature and poltical science.but I didn’t fill up the registration from .can I apply now?

 3. Vilas Prabhakar Gawali says

  Sir mazya from madhe non crmelayr prmanpatr ahe Kay Tay samor-No zale ahe tar t krupya Yes_karta yel ka sir please tevdhe correction Kara sir…,

 4. Ranjit says

  Sir mi form bharla navhata atta nantr form pavitr portal che kadhi sutnar ahet pl rply

 5. Pradnya wankhede says

  Sir maze ragistraion baki ahe ragistraion karita margedarsion karave

 6. Pratibha Hyalij says

  Sir 2018 ctet eligible candidates are not eligible for this pavitra portal

 7. Pradnya wankhede says

  Sir mala pavitra portal war ragiteration karnechi mahiti navati taymule maze ragistrasion baki ahe mala ragistrasion karawayache ahe margedarshan karave

 8. Ravindra koli says

  Mi tet pass nahi form barata yeil ka

 9. sandeep galande says

  Dear Sir,

  I want to submit new form in Pavitra portal, when will be open for new registration in Pavitra portal.. please reply me as soon as possible…

 10. DILIP SAMPAT KAMBALE says

  Plz sir ek divs day correction satin.

 11. Pramod jadhav says

  No online form bharala nahi. Ata bharata yeeil ka

 12. Anu says

  Sir, me portalva4register kele pan .print pan ghetli pan certigied pudchi process keli nahi
  Plz help me

 13. Minal waman mungule says

  Dear sir
  D.ed b.ed yet 2 paper pass ahe panache tait.
  84 marks ahe mi shishka bahrti sati patra ahet ka sir plz replay sir plz replay sir.

 14. Anil kamble says

  Mala print milali nahi.selfcertify hot navate net prob mule.kay karave.

Leave A Reply

Your email address will not be published.