बृहन्मुंबई महानगरपालिका कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म) भरती २०२३ – तात्पुरती निवड यादी जाहीर – BMC Staff Nurse Results

BMC Recruitment of Staff nurse results

Brihanmumbai Municipal Corporation Junior Stenographer Post Recruitment 2023 Provisional Selection List and Paper Verification Schedule Announced

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

बृहन्मुंबई महानगरपालिका कनिष्ठ लघुलेखक पद भरती २०२३ची तात्पुरती निवड यादी तसेच कागतपत्र पडताडणीचे वेळापत्रक जाहीर

कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म) भरती २०२३ – तात्पुरत् या निवड यादीमधील उमेदवारांच् या शैक्षणिक प्रमाणपत्र व इतर आवश् यक प्रमाणपत्रांच् या पडताळणीबाबत सूचना व अर्जाचा नमूना

कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म) – तात्पुरती निवड

1. सामाईक गुणवत्ता यादी,

2. एकत्रित प्रवर्ग निहाय निवड यादी

3. तात्पुरती निवड यादी – अजा प्रवर्ग

4. तात्पुरती निवड यादी – अज प्रवर्ग

5. तात्पुरती निवड यादी – विजा(अ) प्रवर्ग

6. तात्पुरती निवड यादी – भज (ब) प्रवर्ग

7. तात्पुरती निवड यादी – भज (क) प्रवर्ग

8. तात्पुरती निवड यादी – भज (ड) प्रवर्ग

9. तात्पुरती निवड यादी – विमाप्र प्रवर्ग

10. तात्पुरती निवड यादी – इमाव प्रवर्ग

11. तात्पुरती निवड यादी – आदुघ प्रवर्ग

12. तात्पुरती निवड यादी – खुला प्रवर्ग
कनिष्ठ लघुलेखक (इं-नि-म) या पदाकरीता घेण्यात आलेल्या ऑनलाईन परिक्षा 2023 चे निकालपत्र.

BMC


Brihanmumbai Municipal Corporation has released the final selection list for the post of ANM (Assistant Nurse Midwifery) as well as advertisement (hospital wise selection list) for Staff Nurse Recruitment-2023.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ANM (सहायक परिचारिका मिडवाइफरी) पदासाठी अंतिम निवड यादी तसेच स्टाफ नर्स भरती-2023 साठी जाहिरात (रुग्णालयनिहाय निवड यादी) जाहीर केली आहे..!

Final Selection list for the post of ANM (auxillary nurse midwifery)

Advertisement for Staff Nurse Recruitment -2023 (Hospital wise selection list)


BMC Recruitment of Staff Nurse Bharti Final Selection List is announce by Municipal Corporation.

बृहन्मुंबई महानगरपालिका स्टाफ नर्स अंतिम गुणवत्ता यादी जाहीर

The List of Staff Nurse Recruitment 2023 (Final Selection List )


BMC Recruitment of ANM पदासाठी दस्तऐवज पडताळणीसाठी अपंग उमेदवारांची यादी (कमी दृष्टी)

BMC Recruitment of स्टाफ नर्स भर्ती 2023 ची जाहिरात, स्पष्टीकरण आणि AKSHEP, HARKATI आणि तक्रारींवरील टिप्पणी

The list of handicapped candidates (Low Vision) for Document verification for the post of ANM The advertisement for Staff Nurse Recruitment 2023 , Clarification and remarks on AKSHEP , HARKATI and Complaints


BMC Recruitment of Junior Stenographer (E-C-M) Online Examination Call Letters available here. Candidates download it and take a printout. Jr. Steno Online Examine will be conducted on 22nd December 2023 at Mumbai, Navi Mumbai, MMR, Thane etc., Places. Read the below details and download Junior Stenographer (E-C-M) Online Examination Admit card form below link.

BMC jr. steno

BMC Admit Card Download

Important Dates

Commencement of Call letter Download 15 – 12 – 2023
Closure of Call letter Download 22 – 12 – 2023

MCGM Junior Stenographer Recruitment-2023 – Notice Regarding Online Examination for Junior Stenographer are given below.

कनिष्ठ लघुलेखक(इं-नि-म) भरती-2023- ऑनलाईन परिक्षेबाबत सूचना

BMC Junior Steno


MCGM Jr. Steno-cum-Reporter Bharti Examine for English & Marathi Typing and Shorthand Results published by official website. Candidates check the results on click in on below link

Jr. Steno-cum-reporter (English) – RESULT

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – RESULT

Jr. Steno-cum-reporter (English) – DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – DOCUMENTS SCRUTINY TIMETABLE (Blind Candidates)

Jr. Steno-cum-reporter (English) – List of PASS Candidates

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – List of PASS Candidates

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) – List of PASS Blind Candidates

Jr. Steno-cum-reporter (Marathi) Handicap Typing exam Timetable

Jr. Steno-cum-Reporter (English) TIMETABLE English TYPING

Jr. Steno-cum-Reporter (Marathi) TIMETABLE Marathi TYPING

JUNIOR STENO-CUM-REPORTER (ENGLISH)-SHORTHAND RESULT

JUNIOR STENO-CUM-REPORTER (MARATHI)-SHORTHAND RESULT

कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (मराठी) पात्र दिव्यांग उमेदवारांची यादी

कनिष्‍ठ लघुलेखक-नि-वृत्‍तनिवेदक (इंग्रजी)/(मराठी)

कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (इंग्रजी) पात्र उमेदवारांची यादी

कनिष्ठ लघुलेखक-नि-वृत्तनिवेदक (मराठी) पात्र उमेदवारांची यादी


MCGM published the Final Selection list for the post of Auxiliary Nurse Midwife (ANM). Also the Walk in schedule for candidates are given here.

BMC सहाय्यक नर्स मिडवाइफ (ANM) पदासाठी अंतिम निवड यादी व मुलाखतीचे वेळापत्रक..!

Selection List & Time Table


MCGM Jr. Steno-cum-Reporter Bharti Examine for English & Marathi Typing and Shorthand Results published by official website. Also the Walk in interview schedule is given here.

Jr. Steno-cum-Reporter (English) TIMETABLE English TYPING

Jr. Steno-cum-Reporter (Marathi) TIMETABLE Marathi TYPING

JUNIOR STENO-CUM-REPORTER (ENGLISH)-SHORTHAND RESULT

JUNIOR STENO-CUM-REPORTER (MARATHI)-SHORTHAND RESULT


Brihanmumbai Municipal Corporation Published the Selection list of Jr. Occupational Therapist / Occupational Therapist.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने ज्युनियर ऑक्युपेशनल थेरपिस्ट / ऑक्युपेशनल थेरपिस्टची निवड यादी प्रकाशित केली आहे.

List of Eligible Candidates


Under the Department of Public Health, Acworth Municipal Leprosy Hospital has published a selection list for filling up 10 vacant posts in the category of ‘Lower Medical Worker’ on contract basis. The shortlisted candidates d. 01.08.2023 and dt. On 02.08.2023 shortlisted candidates should attend the office of Akworth Municipal Leprosy Hospital between 10.30 am to 3.00 pm with original copies of all documents.

Address :- Acworth Municipal Leprosy Hospital Major Parameshwar Marg, S.I.W. Near S College Wadala (W) Mumbai 400 031. Telephone no 022-24150355

सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत अॅक्वर्थ महानगरपालिका कुष्ठरोग रुग्णालयाच्या आस्थापनेवरील ‘निम्न वैद्यकीय कार्यकर्ता ‘यासंवर्गातील १० रिक्त पदे कंत्राटी तत्वावर भरण्याची निवडयादी प्रकाशित
निवडयादीतील उमेदवारांनी दि. ०१.०८.२०२३ व दि. ०२.०८.२०२३ रोजी निवड यादीतील उमेदवारांना सकाळी १०.३० ते ३.०० या कालावधीत अॅक्वर्थ महानगरपालिका कुष्ठरोग रुग्णालयाच्या कार्यालयात सर्व कागदपत्राची मुळ प्रती घेऊन उपस्थित राहावे.
पत्ता :- अॅक्वर्थ महानगरपालिका कुष्ठरोग रुग्णालय
मेजर परमेश्वर मार्ग, एस.आय.डबल्यु. एस कॉलेज जवळ
वडाळा (प.) मुंबई ४०० ०३१.
दुरध्वनी क्र
०२२-२४१५०३५५

Niwad Yadi


Brihanmumbai Municipal Corporation is planning to conduct online examination in the month of August 2023 to fill 1178 vacant posts of Executive Assistant (Previous Designation : Clerk) cadre from among the lower level employees in the department through internal selection. Mock link is provided for candidates to practice for this exam. Similarly, a booklet giving information/instructions for the online examination is also being circulated.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेतील कार्यकारी सहायक (पूर्वीचे पदनाम : लिपिक) संवर्गातील निम्नसंवर्गातील कर्मचा-यामधून खात्यांतर्गत निवड पध्दतीने भरावयाची 1178 रिक्त पदे भरण्याकरीता परिपत्रक क्र. एमपीआर / 2384 दि. 24.05.2023 अन्वये दि. 27.05.2023 ते दि. 16.06.2023 या कालावधीमध्ये अर्ज मागविण्यात आले होते. त्यानुषंगाने कार्यकारी सहायक (पूर्वीचे पदनाम : लिपिक) या पदाची खात्यांतर्गत ऑनलाईन परिक्षा माहे ऑगस्ट 2023 मध्ये घेण्याचे नियोजित करण्यात येत आहे. प्रस्तुत परिक्षेसाठी परिक्षार्थीना सराव करता यावा यासाठी https://portal.mcgm.gov.in/ For Prospects / Careers – All/ CHIEF PERSONNEL OFFICER / MPR-2924 dt.18.07.2023 (Mock link circular) या संकेतस्थळावर पुढील मॉक लिंक उपलब्ध करुन देण्यात येत आहे.
https://www4.digialm.com:443//OnlineAssessment/index.html?167@@M298 त्याचप्रमाणे ऑनलाईन परिक्षेची माहिती / सूचना देणारी पुस्तिका (Information Handout) देखील https://portal.mcgm.gov.in या महानगरपालिकेच्या संकेतस्थळावर प्रसारीत करण्यात येत आहे.
प्रत्यक्ष परिक्षेचा दिनांक, स्थळ आणि व्यवस्था इत्यादी बाबी यथावकाश संकेतस्थळावर प्रसारित करण्यात येतील.

Executive Assistant Exam Pattern & Syllabus

Mock Test Link


MCGM Staff Nurse Exam Results

Under Brihanmumbai Municipal Corporation RAS Hospital, BYL Nair Hospital, LT.M.S. Hospitals, Nair Dental Hospital, All Special Hospitals as well as Maternity Hospitals and Suburban Hospitals under Public Health Department in the establishment of Major HospitalsM-21 (Rs.35400-112400 + admissible allowances) in the cadre of “Staff Nurse” in Group-C in pay scale . From the interested candidates possessing the prescribed qualifications and fulfilling the conditions for filling up the posts by direct service Applications were invited through advertisement during the period dt. 08/03/2023 to dt. 21/03/2023. Accordingly, provisional list of high merit candidates received by this department as well as preliminary scrutiny of documents is being circulated as follows for verification of original certificates.

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेअंतर्गत रा. ए. स्मा. रुग्णालय, बा. य. ल. नायर रुग्णालय, लो. टि.म.स. रुग्णालय ही प्रमुख रुग्णालये, नायर दंत रुग्णालय, सर्व विशेष रुग्णालये तसेच सार्वजनिक आरोग्य खात्यांतर्गत प्रसुतिगृहे व उपनगरीय रुग्णालये यांच्या आस्थापनेवरील एम – 21 (रु.35400-112400 + अनुज्ञेय भत्ते ) या वेतनश्रेणीतील गट-क मधील “परिचारीका (Staff Nurse)” या संवर्गातील पदे सरळसेवेने भरण्यासाठी विहित अर्हता धारण करणा-या व अटींची पूर्तता करणा-या इच्छुक उमेदवारांकडून दि. 08/03/2023 ते दि. 21/03/2023 या कालावधीत जाहीरातीद्वारे अर्ज मागविण्यात आले होते. त्याअनुषंगाने या विभागास प्राप्त झालेल्या तसेच कागदपत्रांच्या प्राथमिक छाननीमधील उच्च गुणवत्ताधारक उमेदवारांची तात्पुरती यादी मूळ प्रमाणपत्रांच्या पडताळणीकरीता खालीलप्रमाणे प्रसारीत करण्यात येत आहे.

जाहिरातीतील आरक्षणनिहाय एकूण रिक्त पदांच्या 10% अतिरिक्त (जास्तीच्या) उमेदवारांचा समावेश तात्पुरत्या यादीमध्ये करण्यात आलेला आहे. सदर तात्पुरती यादी ही मूळ कागदपत्रे / प्रमाणपत्रे फेर पडताळणी व निवडीच्या निकषांची पूर्तता यांच्या अधिन राहून तयार करण्यात आलेली आहे. तसेच, समांतर आरक्षणांतर्गत उमेदवारांची यादी ही विहित शासन निर्णय, शासन परिपत्रके तसेच बृहन्मुंबई महानगरपालिकेने वेळोवेळी प्रसारीत केलेली परिपत्रके व जाहिरातीत नमूद रिक्त पदे, निवडीचे निकष, अटी व शर्ती नुसार तयार करण्यात आलेली आहे.

तात्पुरती यादी ही उमेदवारांच्या मूळ कागदपत्रांच्या पडताळणीसाठी प्रसिद्ध करण्यात येत असल्याने सदर यादी ही अंतिम गुणवत्ता यादी नाही, याची उमेदवारांनी नोंद घ्यावी. यास्तव, या तात्पुरत्या यादीच्या आधारे भविष्यात उमेदवाराचा “परिचारीका (Staff Nurse)” पदावर नियुक्तीसंबंधी कोणाताही हक्क दावा राहणार नाही. सदर यादीमध्ये नावाचा समावेश झाला म्हणून उमेदवारास नियुक्तीचा हक्क प्राप्त झाला असे समजण्यात येवू नये.

सदर तात्पुरत्या यादीमध्ये ज्या उमेदवारांची नावे नमूद करण्यात आली आहेत. त्यांनी सोबत दिलेल्या वेळापत्रकानूसार वैद्यकीय अधिक्षक यांचे कार्यालय, कस्तुरबा रुग्णालय (संसर्गजन्य रोगांसाठी), वॉर्ड नं. 07, ( प्रशिक्षण / लेक्चर हॉल), मध्यवर्ती कारागृहासमोर, साने गुरुजी मार्ग, (ऑर्थर रोड), चिंचपोकळी (पश्चिम), मुंबई- 400 011. येथे सर्व मूळ प्रमाणपत्रांसह पडताळणीकरीता उपस्थित राहावे.

Selection List – Staff Nurse


Brihnamumbai Mahanagarpalika declared the Merit List for the 118 Staff Nurse Posts. Applicants who applied for the posts can check their names from following link. Such shortlists applicants need to bring their applications to have document Verification 27th and 30th Jan 2023 as per the given timings. Applicants need to bring their applications along with all original documents & certificates as necessary to the posts.

MCGM Staff Nurse Merit List


 MCGM ECG Technician Selection List

बृहन्मुंबई महानगरपालिकेत विविध पदांची भरती

Brihnamumbai Mahanagarpalika declared the selection list for recruitment for ECG Technician Posts. Applicants who applied for the posts can check their names from following link

MCGC ई.ई.जी. तंत्रज्ञ भरती निवड यादी जाहीर


MCGM Staff Nurse Exam Results

Brihnamumbai Mahanagarpalika declared the selection list for recruitment for Selection post. For recruitment of the posts selection list of applicants are declared. Applicants who applied for the posts can check their names from following link. Such shortlists applicants need to bring their applications to have selection process from 8th May to 13th May 2020. as per the given timings. Applicants need to bring their applications along with all original documents & certificates as necessary to the posts.

Check Staff Nurse Exam Results Here


BMC Junior Engineer Exam Result

MCGM Recruitment Results: Brihan Mumbai Municipal Corporation declared the result online examinations conduct for recruitment to the Junior Engineer (Civil) & Junior Engineer (Mechanical & Electrical) posts.  For recruitment to the posts examinations was conduct on 25th January 2020 & result of this examinations is now declared here. Marks obtain by the applicants in the examination is as given in the following link. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result from following official website link : –

MCGM Labor Recruitment 2018 Result

MCGM Junior Engineer Result


MCGM Labor Recruitment 2018 Result, Selection List

बृहन्मुंबई 1388 कामगार भरती निकाल

Brihnamumbai Mahanagarpalika declared the selection list for recruitment for Labour post. For recruitment of the posts selection list of applicants are declared. Applicants who shortlists for Document Verification and Medical Examination are declared here. Applicants who applied for the posts can check their names from following link. Such shortlists applicants need to bring their applications to have selection process from 12th November 2018 to 17th November 2018 as per the given timings. Applicants need to bring their applications along with all original documents & certificates as necessary to the posts.

पत्ता : वूलन मिल महानगरपलिका शाळा इमारत, जे. के. सावंत मार्ग, यशवंत नाट्यगृहाच्या बाजूला, स्टार सिटी सिनेमा जवळ, दादर, माटुंगा (पश्चिम) मुंबई – ४००१६

Check MCGM Labor Recruitment 2018 Result, Selection List Here


MCGM Recruitment Results Score Lists

Brihanmumbai Mahanagarpalika declared the result for recruitment of group D posts for year 2018. Brihanmumbai Mahanagarpalika declare the marks obtain by the applicants in the examination for recruitment of worker, aaya, multitasking tasking worker, section attendant & peon posts. Applicants who applied for these posts can check their result from following link. Applicants application ID along with marks obtain by the applicants in the examination are mention in the following link. Check the marks obtain by the applicants in the examination. Check MCGM Group D Result Score is given in the following link : –

Details About MCGM Group D Result 2018 :

Organization Name Municipal Corporation of Greater Mumbai (MCGM) & Brihanmumbai Municipal Corporation (BMC)
Post Name Group D/ Class IV Labour Posts
Job Location Mumbai, Maharashtra
Exam Date 15th to 25th Feb 2018
Result Date Oct 2018

BMC Exam Results 2018, Selection List

Municipal Corporation of Greater Mumbai has out the results 2018, Selection List for Pest Control Officer posts. Brihan Mumbai Health Department conducted the exam for total 6 vacancies. Candidates who attended the exam may check the results on provided link below.

Direct link is provided below to download BMC Exam Results 2018, Selection List

BMC Exam Results 2018, Selection List- Click Here


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!