‘सारथी’अंतर्गत मराठा तरुणांसाठी मोफत कोर्सेस

Free Courses for Maratha Youth Under ‘Sarathi

Under the skill development program organized by Sarathi Sanstha, the target group of Maratha, Kunabi, Maratha-Kunabi, Kunabi-Maratha in the age group of 18 to 45 years is Aurangabad, Amravati, Ahmednagar, Beed, Buldhana, Bhandara, Chandrapur, Dhule, Gadchiroli, Gondia, Jalgaon, Jalna, Kolhapur. To provide free skill development training for candidates from Latur, Mumbai, Mumbai Rural, Nagpur, Nanded, Nandurbar, Nashik, Osmanabad, Palghar, Parbhani, Pune, Raigad, Ratnagiri, Sangli, Satara, Sindhudurg, Solapur, Thane, Washim, Yavatmal districts. Domestic Data Entry Operator, General Duty Assistant, Electrician Technician, CCTV Installation, Account Executive courses have been selected. Interested candidates should apply online till 04 May 2022.

सारथी संस्थेमार्फत नि:शुल्क कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२२

 सारथी संस्थेमार्फत आयोजित कौशल्य विकास कार्यक्रमांतर्गत मराठा, कुणबी, मराठा-कुणबी, कुणबी-मराठा या लक्षित गटाच्या १८ ते ४५ वयोगटातील औरंगाबाद, अमरावती, अहमदनगर, बीड, बुलढाणा, भंडारा, चंद्रपूर, धुळे, गडचिरोली, गोंदिया, जळगाव, जालना, कोल्हापूर, लातूर, मुंबई, मुंबई ग्रामीण, नागपूर, नांदेड, नंदुरबार, नाशिक, उस्मानाबाद, पालघर, परभणी, पुणे, रायगड, रत्नागिरी, सांगली, सातारा, सिंधुदुर्ग, सोलापूर, ठाणे, वाशीम, यवतमाळ या जिल्ह्यातील उमेदवारांकरीता नि:शुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण देण्यासाठी  डोमेस्टिक डेटा एंट्री ऑपरेटर, जनरल ड्युटी असिस्टंट, इलेक्ट्रीशियन टेक्निशियन, सीसीटीव्ही इन्स्टॉलेशन, अकाउंट एक्झिक्युटिव्ह कोर्सेसची निवड करण्यात आलेली आहे. इच्छुक उमदेवारांनी ०४ मे २०२२ पर्यत ऑनलाईन अर्ज करावा. 

 

ारथी संस्थेमार्फ त निशुल्क कौशल्य विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम -अटी व शर्ती 

 • 1) उमेदवार हा लक्षित गटातील ( मराठा, कुणबी, कुणबी-मराठा व मराठा-कुणबी ) असावा. 
 • 2) उमेदवार हा महाराष्ट्राचा रहिवाशी  असावा.  
 • 3) उमेदवार हा नॉन- क्षिक्षमलेयर गटातील असावा.  
 • 4) उमेदवाराचे वय 18 वर्ष पूणष ते 45 वर्ष दरम्यान असावे.  
 • 5) उमेदवाराकडे सिम अक्षिकाऱ्याने प्रमाक्षणत के लेले जात प्रमाणपत्र असावे. ( मराठा   जातीच्या उमेदवाराकडे जातीचे प्रमाणपत्र नसल्यास EWS प्रमाणपत्र जोडावे). 
 • 6) उमेदवाराने तयाांच्या क्षजल्यातील एका कोसषची क्षनवड करावी.  
 • 7) उमेदवारास प्रक्षििणाच्या क्षठकाणी ये-जा करणेसाठी कोणतयाही स्वरूपात प्रवासभत्ता   ककवा ततसम अन्य सुक्षविा क्षदली जाणार नाही.  
 • 8) उमेदवाराचे  प्रशिक्षण शुल्क सारथी सांस्थेमार्ष त अदा करण्यात येईल
 •   9) कौिल्य क्षवकास कायषिमाांतगषत प्रतयेक उमेदवारास एक कोसे पूणष करण्याची मुभा   असेल.  
 • 10) उमेदवाराने ऑनलाइन अॅप्ललके िन सोबत आवश्यक प्रमाणपत्रे इतयादी अपलोड करणे   आवश्यक आहे. 
 • 11) क्षनवड के लेल्या कोसेससाठी आवश्यक असणारी िैिक्षणक अहषता उमेदवाराकडे असणे   आवश्यक आहे.

सारथी संस्थेमार्फत नि:शुल्क कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२२

सारथी संस्थेमार्फत नि:शुल्क कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२२ Online अर्ज करण्याच्या अटी व शर्ती

सारथी संस्थेमार्फत नि:शुल्क कौशल्य प्रशिक्षण कार्यक्रम २०२२ Online अर्ज


Free Courses for Maratha Youth Under ‘Sarathi: A special skill development program is being implemented through ‘Sarathi’ (Chhatrapati Shahu Maharaj Research, Training and Human Development Institute, Pune) with the objective of making the youth of the Maratha community ‘job ready’. The youth of Maratha and Kunabi communities will be able to take advantage of various courses started under this.

‘सारथी’अंतर्गत मराठा तरुणांसाठी मोफत कोर्सेस

 मराठा समाजातील युवक ‘जॉब रेडी’ व्हावेत या उद्देशाने ‘सारथी’मार्फत (छत्रपती शाहू महाराज संशोधन,प्रशिक्षण व मानव विकास संस्था, पुणे) विशेष कौशल्य विकास कार्यक्रम राबवण्यात येत आहे. मराठा, कुणबी समाजाच्या तरुणांना याअंतर्गत सुरू करण्यात आलेल्या विविध कोर्सेसचा लाभ घेता येणार आहे.

 फील्ड टेक्निशियन (संगणक आणि हार्डवेअर), फील्ड टेक्निशियन (नेटवर्किंग आणि स्टोरेज) आणि मोबाइल फोन हार्डवेअर दुरुस्ती तंत्रज्ञ अशी तीन कौशल्य कोर्सेस असून, ती प्रत्येकी दोन महिन्यांची आहेत. त्यासाठी पात्रता अनुक्रमे १२ वी उत्तीर्ण, पदविका उत्तीर्ण, १० वी उत्तीर्ण अशा आहेत. तिन्ही कोर्सेस पूर्णपणे नि:शुल्क आहेत. शिवाय निवड झालेल्या सर्व उमेदवारांना उपस्थिती ९० टक्क्यांवर असल्यास रोज ७५ रुपये भत्ता दिला जाणार असून, या व्यतिरिक्त पुणे आणि पिंपरी-चिंचवड पालिका हद्दीबाहेरून येणाऱ्या उमेदवारांना रोज ३०० रुपये निवास भत्ता दिला जाणार आहे, त्यासाठीदेखील ९० टक्के उपस्थिती अनिवार्य आहे.

 मराठा, कुणबी समाजातील पात्रता प्राप्त तरुणांनी या कोर्सेसचा लाभ होऊन स्वयंरोजगार कुशल होण्याचा प्रयत्न करावा, असे आवाहन ‘सारथी’ने केले आहे. अधिक माहितीसाठी १२८९, जंगली महाराज रस्ता, (गंधर्व हॉटेलच्या मागे, हॉटेल स्वान इन समोर शिवाजीनगर, ४११००५), ०२०२५५३०२९१, ९१७५९७४३६८ या ठिकाणी प्रवेशासाठी संपर्क साधावा, असे आवाहन अस्पायरच्या वतीने करण्यात आले आहे.

सोर्स: पोलिसनामा

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  📣टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!