MPSC Answer Key-MPSC दुय्यम सेवा गट ब पूर्व परीक्षा -उत्तरतालिका जाहीर !!

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2022 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Pre Exam Answer Key: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Pre 2022 on 8th October 2022.  Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2022 Answer Key from below :

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

 


 

MPSC Duyyam Seva  Group B Main Exam 2020-Final Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2020 Combined Paper 15th and 16th Oct 2022  for Assistant Section Officer and State Tax Inspector Posts. Final Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Paper II Answer Key from below

Adv.No. 261/2021 Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Examination 2020- Paper 2 STI-Final Answer key

Adv.No. 262/2021 Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Examination 2020- Paper 2 ASO-Final Answer key

 


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 -Final Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2021  on 31st July 2022 for Assistant Section Officer Posts. Final Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Paper II Final Answer Key from below :

 


 

MPSC Duyyam Seva  Group B Main Exam 2020-Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2020 Combined Paper 15th and 16th Oct 2022  for Assistant Section Officer and State Tax Inspector Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Paper II Answer Key from below : Application having any objection may raised their objection before 25th October 2022.

Adv.No. 261/2021 Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Examination 2020- Paper 2 STI-First Answer key

Adv.No. 262/2021 Maharashtra Subordinate Services Non Gazetted Group B Main Examination 2020- Paper 2 ASO-First Answer key


MPSC Duyyam Seva Pre Exam Answer Key : MPSC conduct  Maharashtra Sub-Ordinate Services Non-Gazetted Group B Combine Preliminary Examination 2022. This exam was conducted on 8th October 2022 at various center. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. First Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Preliminary Exam 2022 Answer Key from below . Applicants having any objection related with answer key may raise their objection before 17th October 2022.

 

 


 

MPSC Duyyam Seva  Group B Main Exam 2020 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper I: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2020 Combined Paper 25th September 2022  for Police Sub Inspector Post Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Paper I Answer Key from below :

 


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper I: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2021 Combined Paper 9th July 2022 2022 for various Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Paper I Answer Key from below :

 


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2021  on 31st July 2022 for Assistant Section Officer Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Paper II Answer Key from below :

 


 


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper I: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2020 Combined Paper 1 on 11th September 2022 for various Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2020 Paper I Answer Key from below :


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2021  on 31st July 2022 for Assistant Section Officer Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Paper II Answer Key from below :

 

 


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2021  on 24th July 2022 for State Tax Inspector Posts. First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Paper II Answer Key from below :


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper II: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam  2021  on 17th July 2022..  First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Paper II Answer Key from below :

 


MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Main Exam Answer Key Paper I: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam  2021  on 9th July 2022..  First Answer key has been released. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2021 Answer Key from below :


 

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Pre Exam Answer Key: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Pre 2021 on 26th February 2022.. Final Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2021 Final Answer Key from below :


 

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2021 Answer Key

MPSC Duyyam Seva Pre Exam Answer Key: MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Pre 2021 on 26th February 2022.. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. Check MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2021 Answer Key from below :


 

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2020 Revised Final Answer Key

MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Pre 2020 on 4th September 2021. Final Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Final Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. The examinations was conduct in four set of the papers. Answer key for these all four set of papers are available here to download. Check MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2020 Final Answer Key from below :

 


 

MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2020 Final Answer Key

MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Pre 2020 on 4th September 2021. Final Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Final Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. The examinations was conduct in four set of the papers. Answer key for these all four set of papers are available here to download. Check MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2020 Final Answer Key from below :

 

 


MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2020 Answer Key

MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Pre 2020 on 4th September 2021. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. The examinations was conduct in four set of the papers. Answer key for these all four set of papers are available here to download. Check MPSC Duyyam Seva Pre Exam 2020 Answer Key from below :


 

MPSC Duyyam Seva Main Exam 2019 Answer Key

MPSC conduct Maharashtra Secondary Service Group B Main Exam 2019 on 4th August 2019 & on 28th July 2019. Answer key for this examinations is now available here to download. Applicants who applied for this examinations can now check their examinations answer key by using following link. Answer Key for this examinations for all of the given questions are now available here to check. The examinations was conduct in four set of the papers. Answer key for these all four set of papers are available here to download. Check MPSC Duyyam Seva Main Exam 2019 Answer Key from below :

 

MPSC Subordinate Services Main Exam 2019 Answer Key


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!