NHM नाशिक अंतर्गत मोबाइल मेडिकल युनिट कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती नाशिक गुणवत्ता यादी- NHM Nashik Results 2023

National Health Mission Nashik Mobile Medical Unit Contract Manpower Recruitment Nashik Merit List and Rashtriya Arogya Abhiyan Nashik Mobile Medical Unit Contractual Manpower Recruitment Nashik Eligible Ineligible List and Objection Completion are given below

Other Important Recruitment  

जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे हॉल तिकीट डाउनलोड लिंक
जिल्हा परिषद भरती परीक्षेचे नवीन वेळापत्रक येथे पहा
राज्य उत्पादन शुल्क भरतीचा निकाल, अंतिम निवड यादी जाहीर
आरोग्य विभाग भरती परीक्षेचे निकाल, मेरिट लिस्ट व प्रतीक्षा यादी जाहीर
पोलीस भरती परीक्षेचे प्रवेश पत्र येथून डाउनलोड करा
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
DTE पॉलिटेक्निक प्रवेश प्रक्रिया सुरु, येथे पहा वेळापत्रक
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!


Contractual Recruitment Under National Civil Health Mission Manmad District Nashik Original Documents Verification and Counseling Instructions

राष्ट्रीय नागरी आरोग्य अभियान मनमाड जिल्हा नाशिक अंतर्गत कंत्राटी पदभरती मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन सूचना

Final Merit List


 

 • Original documents verification and counseling instructions and list under National Health Mission Nashik
 • Merit list of the post of Immunization Field Monitor under National Health Mission Nashik Recruitment
 • Complete objection for the post of Immunization Field Monitor under National Health Mission Nashik Recruitment 
 • Original document verification and counseling instructions and list for the post of Pharmacist and EMS Coordinator under National Health Mission Nashik

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन सूचना व यादी  – Click Here
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक पदभरती अंतर्गत Immunization Field Monitor या पदाची गुणवत्ता यादी – Click here
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक पदभरती अंतर्गत Immunization Field Monitor या पदाकरीता आक्षेप पूर्तता Click here
राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत Pharmacist and EMS Coordinator या पदाकरीता मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन सूचना व यादी Click here


Full Time Medical Officer-MBBS Interview List in Advertisement No.01/2024 under National Urban Health Mission, Integrated Health and Family Welfare Committee.

राष्ट्रीय शहरी आरोग्य अभियान, एकत्मिक आरोग्य व कुटुंब कल्याण समिती अंतर्गत जाहिरात क्र.०१/२०२४ मधील पुर्णवेळ वैद्यकिय अधिकारी- एम.बी.बी.एस मुलाखतीकरीता यादी.

Selection List


Verification of original documents and counseling under National Health Mission Nashik Round III Post Name STAFF NURSE

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत मूळ कागद पत्रे पडताळणी व समुपदेशन Round III Post Name STAFF NURSE

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती पात्र व अपात्र यादी बाबत आक्षेप मागविणेबाबत -1

राष्ट्रीय आरोग्य अभियान नाशिक अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती पात्र व अपात्र यादी बाबत आक्षेप मागविणेबाबत -2


NHM Nashik Bharti 2023 Results and list of eligible – non-eligible candidates list as well as documents varification for staff nurse list given below


NHM Nashik Bharti Results

NHM Nashik contractual post recruitment after objection eligible and not eligible list

List of Eligible Candidates


Final revised eligible and ineligible list and merit list under National Health Mission Nashik post name Dental Surgeon

रा आ अ नाशिक अंतर्गत अंतिम सुधारित पात्र व अपात्र यादी व गुणवत्‍ता यादी post name Dental Surgeon

List of Eligible Candidates


Final Revised Eligible and Ineligible List Objection Settlement and Merit List under NHM Nashik Post Name – Block Facilitator are given here.

रा आ अ नाशिक अंतर्गत अंतिम सुधारित पात्र व अपात्र यादी आक्षेप पुर्तता व गुणवत्‍ता यादी post name Block Facilitator
 

15th Finance Commission Nashik Under Basic Documents Verification and Counseling Selection Process Third Round Instructions and List Dated 05-07-2023 post name Staff Nurse

१५वा वित्त आयोग रा आ अ नाशिक अंतर्गत मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशनाने निवड प्रक्रिया तृतीय फेरी सुचना व यादी

List of Eligible Candidates

रा आ अ नाशिक अंतर्गत आक्षेप पुर्तता post name Block Facilitator Click here
रा आ अ नाशिक अंतर्गत गुणवत्‍ता यादी post name Block Facilitator Click Here
रा आ अ नाशिक अंतर्गत सुधारित पात्र व अपात्र यादी व आक्षेप पुर्तता post name Block Facilitator Click Here


For recruitment of contract manpower under 15th Finance Commission. As per the notification published on 10/06/2023 regarding the list of eligible and ineligible candidates for various posts, after the objections received through email, the candidates in the final eligible merit list are invited as per the attached list for original documents verification and counseling process as follows.

१५ व्या वित्त आयोगा अंतर्गत कंत्राटी मनुष्यबळ पदभरती करीता दि. १०/०६/२०२३ रोजी प्रसिध्द् केलेल्या जाहीरातीनुसार विविध पदाकरीता पात्र व अपात्र उमेदवारांची यादी संदर्भात इमेलद्वारे प्राप्त आक्षेपाअंती अंतिम पात्र गुणवत्ता यादीतील उमेदवारांना सोबत जोडलेल्या यादीनुसार मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रियेकरीता खालीलप्रमाणे बोलविण्यात येत आहे.

 • स्थळ :- कै.रावसाहेब थोरात सभागृह ( जुने), जिल्हा परिषद नाशिक
 • दिनांक :- १६/०६/२०२३
 • वेळ :- स. १०.०० वा. ( मुळ कागदपत्रे पडताळणी) व स. ११.३० वा. ( समुपदेशन )

सदर प्रक्रियेत उमेदवारांचे मुळ कागदपत्रे पडताळणी करुन पात्र उमेदवारांचे गुणवत्ता यादीप्रमाणे समुपदेशन घेण्यात येईल.

उमेदवारांसाठी सुचना

 1. १) उमेदवारांनी मुळ कागदपत्रांच्या पडताळणीकरीता सदर पदाकरीताचे सर्व आवश्यक कागदपत्रेसमुपदेशनाच्या अगोदर सादर करावेत. उदा. शैक्षणिक अर्हता सर्व वर्षाचे गुणपत्रक व प्रमाणपत्र, वयाचा दाखला / १० वी ची सनद MSCIT प्रमाणपत्र, मराठी टायपिंग ३० श.प्र.मि., इंग्रजी टायपिंग ४० श.प्र.मि. प्रमाणपत्र, जात/वैधता प्रमाणपत्र, अनुभवाचे प्रमाणपत्र इ. उमेदवार सदरील मुळकागदपत्रे सादर करण्यास असमर्थ असल्यास त्याची निवड होणार नाही.
 2. २) मुळ कागदपत्रांची एक छायांकित प्रत सोबत आणावी.
 3. ३) उमेदवाराने इतर कोणाला ही सोबत आणू नये.

Selection List – Lab Technician

Selection List – Counselor

Selection List – Various Posts


15th Finance Commission Rural Internal Contract Recruitment Revised Eligible and Ineligible List – Lab Technician

१५वा वित्‍त आयोग ग्रामीण अंतर्गत कंत्राटी पदभरती सुधारित पात्र व अपात्र यादी – lab technician

List of Eligible Candidates


15th Finance Commission Rural Internal Contract Recruitment objection resolution and revised eligible and ineligible list post name staff nurse Nashik.

१५ वा वित्‍त आयोग नाशिक ग्रामीण अंतर्गत कंत्राटी पदभरती आक्षेप पुर्तता व सुधारित पात्र व अपात्र यादी post name staff nurse

List of Eligible Candidates


NHM Nashik Bharti Results: NHM Nashik had published an advertisement on28th Jan 2022 for Medical Officer posts. NHM Nashik has released the Merit List form MO Posts. NHM Nashik is going to conduct document verification process  from Merit list. Candidates Please check below link, and appear for document verification process for final selection in NHM Nashik as per Dates given in PDF. Verification process is going to start on 21st September 2022. Read below PDF

NHM Nashik Contractual Post Recruitment Original Documents Verification and Counselling Round II Medical Officer RBSK


NHM Nashik Results

NHM Nashik Results: National Health Mission recently declared the selection & waiting list for Full Time Medical Officer Posts. Applicants who applied for these posts may downloads the admit card from the given link

CHEK NHM NASHIK FTMO WAITING & SELECTION LIST 


NHM Nashik Bharti 2022: National Health Mission has recently declared the Eligible and List after objection for the posts of  Immunization Field  Monitor Posts. Applicants who applied for these posts may check their names from the given link.

कंत्राटी पदभरती Immunization Field Monitor पदाची पात्र व अपात्र यादी संदर्भात आक्षेप पुर्तता व सुधारित पात्र व अपात्र यादी नाशिक: Click Here


NHM Nashik Results: National Health Mission has recently declared the Eligible and Ineligible List for the posts of Physiotherapist & Paramedical Worker (NLEP). Applicants who applied for these posts may check their results form the given link. Applicants having any objection related with these lists can send [email protected] on before 2nd April 2022. 

CHECK HRER ELIGIBLE AND INELIGIBLE LIST 


NHM Nashik Staff Nurse Bharti Results

NHM Nashik Recruitment 2021: National Health Mission, Arogya has released the merit list for the posts of  Staff Nurse. Applicants who applied for these posts may check their results form the given link.

राष्टीय आरोग्य अभियान कंत्राटी पदभरती – Technician(Radiographer & X-Ray Technician, CT Scan Technician, Dialysis Technician – IPHS, Blood Bank Technician (Blood Storage & BT Van) पदाचे मूळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन दि. ०७/०९/२०२१: Click Here PDF 

Staff Nurse BHARTI Merit LISTS

NHM Nashik Pharmacist Bharti Results

NHM Nashik Recruitment 2021: National Health Mission, Arogya has released the eligible and ineligible merit list for the posts of Pharmacist (RBSK). Applicants who applied for these posts may check their results form the given link. Applicants having any objection related with these lists can send [email protected] on before 15th June  2021.

Pharmacist Bharti Eligibility & Non-Eligibility Lists


NHM Nashik Bharti Results

NHM Nashik Recruitment 2021: National Health Mission, Arogya has released the eligible and ineligible list for the posts of Programme Assistant. Applicants who applied for these posts may check their results form the given link. Applicants having any objection related with these lists may contact [email protected] on before 28th May 2021. 

NHM Nashik Bharti -Eligible and Ineligible List


NHM Nashik Bharti Results

NHM Nashik Recruitment 2021: National Health Mission, Arogya has released the eligible and ineligible list for the posts of Senior Treatment Supervisor, Psychiatric Nurse, Programme Coordinator, Public Relation Officer, Block Community, Ayush Medical Officer. Applicants who applied for these posts may check their results form the given link.

NHM Nashik DEO Revised Results

NHM Nashik Bharti 2021: National Health Mission has declared the Revised Eligible List for the posts of Data Entry Operator. Interview was conduct on 5th April 2021. Applicants who attend the interview for the DEO Posts may check their eligible list from the given link. Telephone counseling will be conducted on 19th April 2021. However, the candidate should keep his mobile on.

NHM Nashik DEO Revised Eligible and Ineligible list


NHM Nashik Results

NHM Nashik Bharti 2021: National Health Mission has declared the Eligible List and Ineligible List for the posts of Pharmacist. Interview was conduct on 5th April 2021. Applicants who attend the interview for the Pharmacist Posts may check their eligible list from the given link.

NASHIK MAHANAGARPALIKA BHARTI ELIGIBLE LIST


NHM Nashik Results

NHM Nashik Bharti 2021: National Health Mission has declared the Eligible List for the posts of Data Entry Operator. Interview was conduct on 5th April 2021. Applicants who attend the interview for the DEO Posts may check their eligible list from the given link. Applicants having any objection with eligible list may contact [email protected] before 10th April 2021.

Nashik Mahanagarpalika Bharti Eligible List


NHM Nashik Results: As per Advertisement No.01/2021, Dated 26/02/2021 National Health Mission has released the NHM Bharti Selection List for the posts of Neurosurgeon, Neonatologist, Gastroenterologist, Anesthetist, Gynecologist, Pediatrician, Physician, Gynecologist, Pediatrician, Medical Officer. There was 83 vacancies available for these posts. Those candidates was attend the interview on 5th March 2021 may need to check their selection list from the given PDF.

Check NHM Bharti Selection List Here


NHM Nashik Results: National Health Mission Nashik has released the Interim Selection List for the posts of Medical Posts (BAMS). Applicants who applied for these posts may check their selection list from the given link. 

Nashik Interim selection list of BAMS Recruitment


NHM Nashik Result 2021: National Health Mission Nashik has released the Eligible List for the post of ANESTHESIST(SPECIALIST), BLOCK COMMUNITY MOBILIZER, COUNSELOR, MEDICAL OFFICER (AYUSH) Candidates who have mailed their applications for this recruitment process can check their name from the given PDF Link. Eligible candidates will appear for the document verification process on 5th January 2021 at the given address.

Check List for Document verification NAmes


NHM Nashik Bharti Results

The list of candidates for the third round of verification of original documents and counseling process for recruitment of Data Entry Operator under National Health Mission Nashik has been announced. Click on the link below to download the list.

NHM नाशिक कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रिया तृतीय फेरी यादी


NHM Nashik had published an advertisement on 30th May 2020 for various posts and invites objection from candidates till 19th August. Based on that a merit list has been prepared. Now NHM Nashik is going to conduct the document verification process in a 1:3 ratio from the Merit list. Candidates Please check the below link, and appear for the document verification process for final selection in NHM Nashik as per Dates given in PDF. The verification process is going to start from 1st October 2020 till 9th October 2020. Read below PDF

Under National Health Mission Nashik, the list has been announced for the verification of original documents and counseling process (revised) for various posts. Click on the link below to download the list…

NHM नाशिक मूळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रक्रिया- सुधारित) यादी


NHM Nashik had published an advertisement on 30th May 2020 for various posts and invites objection from candidates till 19th August. Based on that a merit list has been prepared. Now NHM Nashik is going to conduct document verification process in 1:3 ratio from Merit list. Candidates Please check below link, and appear for document verification process for final selection in NHM Nashik as per Dates given in PDF. Verification process is going to start from 1st October 2020 till 9th October 2020. Read below PDF

NHM नाशिक मूळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन  प्रक्रिया यादी  

NHM Nashik Bharti- Document Verification


ZP Nashik Mansevi Bharti Results

 Jilha Parishad, Arogya Vibhag Nashik has released the Final Selection List for the Medical Officer Posts. who have submitted their applications for this recruitment process can check their Final Selection List from the given PDF Link.

Mansevi Medical Officer Year 2020 Final List 


NHM Nashik Eliglibe & Not Eligible Candidate List

NHM Nashik Result 2020: National Health Mission Nashik has released the Eligible and Not Eligible List for the various posts. who have mailed their applications for this recruitment process can check their eligibility from the given PDF Link. Candidate having any objection with given link may contact with Email address before 19th August 2020.

Check Eligible and Not Eligible List


NHM Nashik Covid 19 Result

NHM Nashik Result 2020: National Health Mission Nashik has released the Eligible List for the post of Lab Technician post. Candidates who have mailed their applications for this recruitment process can check their eligibility from the given PDF Link.

CHECK ELIGIBILITY LIST HERE


NHM Nashik Covid 19 Result

NHM Nashik Result 2020: National Health Mission Nashik has released the Eligible List for the post of Medical Officer, AYUSH Medical Officer, Staff Nurse. Candidates who have mailed their applications for this recruitment process can check their eligibility from the given PDF Link. Eligible candidates will be posted in Malegaon Mahanagarpalika, Malegaon. Candidates who have applied for this can appear for document verification process on 14th May 2020 at Malegaon Mahanagarpalika, Malegaon with your mailed application print out and original documents:

CHECK ELIGIBILITY LIST HERE


NHM Nashik Results

NHM Nashik Pharmacist Bharti Selection and Waiting List

NHM Nashik Results: National Health Mission Nashik has released the Selection List and Waiting list for the posts of Pharmacist as per the merit list. Applicants who applied for these posts may check their names from the given link. Check NHM Nashik Results Here. 

Check List Here


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
1 Comment
 1. Admin says

  NHM Nashik Results 2023

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!