DVET महाराष्ट्र विविध पदे भरती कागदपत्र पडताळणी वेळापत्रक प्रसिद्ध – DVET Bharti Provisional Selection list

DVET Craft Instructor Posts Bharti Answer key

DVET Bharti Provisional Selection list, Document Verification Time table are given below. The DV schedule of 31 posts of Certificate/Document Verification has already been announced under Directorate Circular No.137 and 147. Certificate/Document Verification of the candidates for the subsequent 12 posts as per the schedule below Vocational Education and Training, Regional Office, Mumbai, by Industrial Training Institute, Mulund, New Building, 3rd Floor, Balasaheb Thakur Wadi, Mithagar Road, Mulund (East), It will be done at Mumbai-81. However, candidates should appear on time with original copies of certificates/documents mentioned in the accompanying form, attested xerox copies (03 sets) and Latest Passport size Color Photo (03 copies).

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील शिल्प निदेशक – १४५७ पदे भरण्याकरिता दिनांक १७/०८/२०२२ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आलेल्या जाहिरात क्र.१/२०२२ च्या अनुषंगाने अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सामायिक परीक्षा (CBT – १) दि. २८ व २९/०९/२०२२ रोजी घेण्यात आली होती. सामायिक परीक्षेत (CBT – १) किमान ४५% (५४ गुण) (Normalization – Mean Standard Deviation Method नुसार) प्राप्त करुन व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) करिता पात्र ठरलेल्या उमेदवारांची दिनांक ०५/०६/२०२३ ते ११/०६/२०२३ व १३/०६/२०२३ रोजी व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) घेण्यात आली होती. तद्नंतर सामायिक परीक्षा (CBT- १) व व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) यामध्ये २०० गुणांपैकी किमान ४५% (९०) गुण प्राप्त केलेल्या उमेदवारांच्या प्रमाणपत्र/ कागदपत्र पडताळणीच्या (Document Verification) अधिन राहून तात्पुरत्या गुणवत्ता याद्या (Provisional Merit List) दिनांक ०६/१०/२०२३ रोजी व उमेदवारांनी ऑनलाईन अर्जात ‘ नमूद केलेल्या माहितीच्या आधारे तात्पुरत्या निवड सूची (Provisional Selection List) प्रसिद्ध करण्यात आल्या आहेत.

प्रमाणपत्र/कागदपत्र पडताळणी (Document Verification) चे ३१ पदांचे वेळापत्रक संचालनालयाच्या परिपत्रक क्र.१३७ व १४७ अन्वये यापूर्वीच घोषित करण्यात आलेले आहे. तद्नंतरच्या १२ पदांच्या उमेदवारांची प्रमाणपत्र/कागदपत्र पडताळणी (Document Verification) खालील वेळापत्रकानुसार व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण, प्रादेशिक कार्यालय, मुंबई, द्वारा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था, मुलुंड, नवीन इमारत, ३ रा मजला, बाळासाहेब ठाकूर वाडी, मिठागर रोड, मुलुंड (पूर्व), मुंबई-८१ येथे करण्यात येणार आहे. तरी उमेदवारांनी सोबतच्या प्रपत्रात नमूद प्रमाणपत्र/कागदपत्रांच्या मूळ प्रती, साक्षांकीत झेरॉक्स प्रती (०३ संच) व Latest Passport size Colour Photo (०३ प्रती) सह वेळेवर उपस्थित रहावे.

DVET Bharti Provisional Selection list

DVET

 • Document Verification Schedule Part-II – Advertisement No.1/2022 Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Painter General Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Machinist Grinder Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Plumber Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Food Production General Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Sheet Metal Worker Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Mechanic Tractor Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Mechanic Refrigeration and Air Conditioning Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Mechanic Machine Tools Maintenance Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Draughtsman Civil Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Draughtsman Mechanical Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Mason – Building Constructor Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Document Verification Schedule Part-I – Advertisement No.1/2022 Start Date : 08-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Carpenter Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Stenographer Secretarial Assistant – English Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Secretarial Practice – English Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Architectural Draughtsmanship Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Stenography – Marathi Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Electroplater Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Foundryman Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Tool and Die Maker Press Tools Jigs and Fixtures Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Tool and Die Maker Dies and Moulds Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Surveyor Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Plastic Processing Operator Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Pump Operator cum Mechanic Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Operator Advance Machine Tools Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Maintenance Mechanic Chemical Plant Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Attendant Operator Chemical Plant Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Instrument Mechanic Chemical Plant Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023
 • Provisional Selection List – Advt.No.1/2022 – Mechanic Agricultural Machinery Start Date : 07-12-2023 Last Date : 31-12-2023

 

OFFICIAL WEBSITE


DVET Bharti 2023 Provisional Selection list for various posts published on official website. candidates see the complete details below here. DVET Maharashtra Junior Surveyor along with Junior Trainee Advisor (Technical), Millwright Maintenance Mechanic (Electronics, Electrical, Mechanical), Hostel Superintendent, Store Keeper, Superintendent (Technical) posts are provisionally selected. left We are providing direct download link for DVET Maharashtra Junior Surveyor Cum Junior Apprenticeship Advisor (Technical), Millwright Maintenance Mechanic (Electronics, Electrical, Mechanical), Hostel Superintendent, Store Keeper, Superintendent (Technical) Provisional Selection List in our article. Applicants who have applied for these Junior Surveyor cum Junior Apprenticeship Advisor (Technical), Millwright Maintenance Mechanic (Electronics, Electrical, Mechanical), Hostel Superintendent, Store Keeper, Superintendent (Technical) posts can download the provisional selection list from the link below.

DVET महाराष्ट्र कनिष्ठ सर्वेक्षक सह कनिष्ठ प्रशिक्षणार्थी सल्लागार (तांत्रिक), मिलराइट मेंटेनन्स मेकॅनिक (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल), वसतिगृह अधीक्षक, स्टोअर कीपर, अधीक्षक (तांत्रिक) पदांची तात्पुरती निवड करण्यात आली आहे. सोडले. आम्ही आमच्या लेखात DVET महाराष्ट्र कनिष्ठ सर्वेक्षक कम ज्युनियर अप्रेंटिसशिप सल्लागार (तांत्रिक), मिलराइट मेंटेनन्स मेकॅनिक (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल), वसतिगृह अधीक्षक, स्टोअर कीपर, अधीक्षक (तांत्रिक) तात्पुरती निवड यादीसाठी थेट डाउनलोड लिंक देत आहोत. या कनिष्ठ सर्वेक्षक कम ज्युनियर अप्रेंटिसशिप सल्लागार (तांत्रिक), मिलराइट मेंटेनन्स मेकॅनिक (इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल, मेकॅनिकल), वसतिगृह अधीक्षक, स्टोअर कीपर, अधीक्षक (तांत्रिक) पदांसाठी अर्ज केलेले अर्जदार खालील लिंकवरून तात्पुरती निवड यादी डाउनलोड करू शकतात.

DVET Maharashtra Craft Instructor (ITI Instructor) Provisional Merit List

*Note: All The Posts yet not published, The rest of of the posts will available soon on this page. So Bookmark this page.

DVET Result | DVET Eligible, Not-Eligible Candidates List for Group-A, B, C Post


 • DVET Bharti 2023 For Craft Instructor Advertisement was released on 17/08/2022 regarding the recruitment of Art Director (Group-C) cadre. The decision regarding the answer key of the professional test (CBT-2) held on 05/06/2023 to 11/06/2023 and 13/06/2023 in accordance with the said advertisement, received from the candidates on 26/07/2023 was published. In accordance with the points raised by the candidates regarding the said decision, the revised decision has been taken as follows. As per the new decision, the revised marks are being made available in the login of the concerned candidates from 22/09/2023 to 24/09/2023 (up to 11.59 PM). DVET Results 2023 However, the concerned candidates should note this about .
 • DVET Results 2023 – कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थांमधील (Govt. ITI) विविध व्यवसायातील शिल्प निदेशक (Craft Instructor ) (गट-क) संवर्गातील पदभरती संदर्भात दि.१७/०८/२०२२ रोजी जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. सदर जाहिरातीच्या अनुषंगाने दि.०५/०६/२०२३ ते ११/०६/२०२३ व १३/०६/२०२३ रोजी झालेल्या व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) च्या उत्तरतालिकेसंदर्भात (Answer key) उमेदवारांकडून प्राप्त झालेल्या हरकर्तीबाबतचा निर्णय दि.२६/०७/२०२३ रोजी प्रसिद्ध करण्यात आला होता. सदर निर्णयाबाबत उमेदवारांनी उपस्थित केलेल्या मुद्यांच्या अनुषंगाने खालीलप्रमाणे सुधारीत निर्णय घेण्यात आला आहे. सदर निर्णयाच्या अनुषंगाने सुधारीत गुण संबंधित उमेदवारांच्या लॉगिन मध्ये दि.२२/०९/२०२३ ते २४/०९/२०२३ (रात्री ११.५९ पर्यंत) उपलब्ध करुन देण्यात येत आहेत. तरी संबंधित उमेदवारांनी याची नोंद घ्यावी.
 • Objection Notice
 • Objection Window
 • Instruction

 • DVET Bharti 2023 – 21/08/2023 (upto 11.59 PM) for submission of online application along with prescribed examination fee, Region Preference and Examination Center option for Professional Test (CBT-2) for the post of Director (Pre-Vocational Courses) ) is being extended.
 • कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय संस्था/कार्यालयातील गट-क संवर्गातील विविध ७७२ पदे भरण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याबाबत दिनांक १६/०२/२०२३ रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जाहिरातीच्या अनुषंगाने निदेशक (पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम) Instructor (Pre-Vocational Courses) पदाकरिता अर्ज केलेल्या उमेदवारांपैकी सामायिक परीक्षेत (CBT – १) १२० गुणांपैकी किमान ४५% गुण (५४ गुण) प्राप्त केलेल्या ५४८६ उमेदवारांना व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) साठी विहित परीक्षा शुल्कासह ऑनलाईन अर्ज, Region Preference व परीक्षा केंद्राचा पर्याय सादर करण्याकरिता दि. १०/०८/२०२३ ते १७/०८/२०२३ (रात्री ११.५९ पर्यंत) या कालावधीत Link उपलब्ध करुन देण्यात आलेली होती.
  निदेशक (पूर्व व्यावसायिक अभ्यासक्रम) Instructor (Pre-Vocational Courses) पदाच्या व्यावसायिक चाचणी (CBT – २) करिता विहित परीक्षा शुल्कासह ऑनलाईन अर्ज, Region Preference व परीक्षा केंद्राचा पर्याय पद्धतीने सादर करण्याकरिता दि.२१/०८/२०२३ (रात्री ११.५९ पर्यंत) मुदतवाढ देण्यात येत आहे. तरी उमेदवारांनी याबाबतची नोंद घ्यावी.
 • DVET
 • Instructor CBT @ Apply
 • Document Verification

 • DVET Published the Results, disqualified list of the candidates now. Out of 5191 candidates who appeared in the Common Test (CBT) for Group-C posts, 2803 candidates qualified for the next stage of recruitment (Certificate Verification) by securing at least 45% (90 marks) out of 200 marks and remaining 2387 candidates mentioned below with at least 45% (90 marks). Not receiving the provision in advertisement no. 16 (i) are disqualified for further stages of recruitment. Also one candidate is included in the black list.
 • कौशल्य, रोजगार, उद्योजकता व नाविन्यता विभागाच्या अधिपत्याखालील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण संचालनालयांतर्गत राज्यातील विविध शासकीय संस्था / कार्यालयातील गट-क संवर्गातील विविध ७७२ पदे भरण्याकरिता ऑनलाईन पद्धतीने अर्ज मागविण्याबाबत दिनांक १६/०२/२०२३ रोजी www.dvet.gov.in या संकेतस्थळावर जाहिरात प्रसिद्ध करण्यात आली होती. जाहिरातीच्या अनुषंगाने अर्ज केलेल्या उमेदवारांची सामायिक परीक्षा (CBT) रविवार दिनांक १६/०४/२०२३ रोजी घेण्यात आली. Group-C मधील पदांच्या सामायिक परीक्षेत (CBT) उपस्थित ५१९१ उमेदवारांपैकी २८०३ उमेदवार हे २०० गुणांपैकी किमान ४५% (९० गुण) प्राप्त करुन पदभरतीच्या पुढील टप्प्याकरिता (प्रमाणपत्र पडताळणी) पात्र ठरले असून उर्वरित खालील नमूद २३८७ उमेदवार हे किमान ४५% (९० गुण) प्राप्त करीत नसल्याने जाहिरातीमधील तरतूद क्र. १६ (i) नुसार पदभरतीच्या पुढील टप्प्यांकरिता अपात्र ठरलेले आहेत. तसेच १ उमेदवाराचा काळ्या यादीत समावेश आहे. प्रमाणपत्र/कागदपत्र पडताळणी (Documents Verification) करिता अपात्र ठरलेले उमेदवार :-
 • Candidates ineligible for Certificate/Documents Verification :-
 • List of Ineligible Candidates

 • DVET published the Revised answer key for 772 post recruitment examination. Advertisement published on the website www.dvet.gov.in on 16/02/2023 for filling up various 772 posts in Group-C cadre in various government institutions/offices under the Directorate of Business Education and Training under the Department of Skills, Employment, Entrepreneurship and Innovation. was done The Common Examination (CBT/ CBT – 1) of the candidates who applied as per advertisement was conducted on Sunday 16/04/2023. The answer key of the said examination was made available in the login of the candidates on 20/04/2023. Pursuant to the objections received from the candidates, it has been decided to give full marks (04) for 02 wrong questions in the examination for the post of Group-C and the revised answer sheet has been made available in the login of the concerned candidates.
 • Answer Key Download


 • DVET Results 2022: Maharashtra has released the answer key for the Recruitment Exam of Craft Instructors held on September 28 and 29, 2022. Candidates who have given the DVET Craft Instructor Exam can download the Revised answer key from 17th Nov 2022 from the official website https://www.dvet.gov.in
 • DVET Craft Instructor (ITI) Exam Answer Key 2022
 • Candidates who appeared for this examination, They should stay here to check their question paper solution key. Because We share latest update on all set of DVET ITI Instructor Answer Key 2022 and and objection submission. We also provide a direct link for answer sheet pdf download. So you can check your result from this web page.
 • DOWNLOAD THE DVET ITI CRAFT INSTRUCTOR Revised ANSWER KEY 

 • DVET ITI Instructor Answer Key
 • DVET Results 2022: Maharashtra has released the answer key for the Recruitment Exam of Craft Instructors held on September 28 and 29, 2022. Candidates who have given the DVET Craft Instructor Exam can download the answer key from October 04, 2022, to October 06, 2022, from the official website https://www.dvet.gov.in Candidates are required to submit objections, if any, along with valid documents and an Objection handling fee (which is non-refundable) through online mode within the stipulated time. Objections submitted before October 4, 2022, or after October 06, 2022, will not be taken into account.
 • DVET Craft Instructor (ITI) Exam Answer Key 2022
 • Candidates who appeared for this examination, They should stay here to check their question paper solution key. Because We share latest update on all set of DVET ITI Instructor Answer Key 2022 and and objection submission. We also provide a direct link for answer sheet pdf download. So you can check your result from this web page.
 • DVET ITI Craft Instructor Result 2022 – Important Date and Link
 • Organisation Name Directorate of Vocational Education & Training, Maharashtra
  Name of Post Craft Instructor (For Various ITI Trade)
  No. of. Posts 1457 Posts
  Category Exam Results
  Exam Date 28th and 29th September 2022
  Result Date October 2022
  Official Website www.dvet.gov.in
 • DOWNLOAD THE DVET ITI CRAFT INSTRUCTOR ANSWER KEY 

Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
2 Comments
 1. Admin says

  DVET Craft Instructor Posts Bharti Answer key

 2. Admin says

  DVET Bharti Answer key

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!