महाराष्ट्र गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 प्रवेशपत्र उपलब्ध -MPSC Group B Exam Call Letter

MPSC Group B Exam Call Letter Download

Advertisement No.01/2023 Admit Card of Maharashtra Non-Gazetted Group B and Group C Services Combined Preliminary Examination 2023 has been made available in the candidates account.

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

जा.क्र.01/2023 महाराष्ट्र अराजपत्रित गट ब व गट क सेवा संयुक्त पूर्व परीक्षा 2023 ची प्रवेशप्रमाणपत्रे उमेदवारांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करुन देण्यात आली आहेत.

Hall Ticket Download

MPSC Admit card

MPSC Group C Main Exam Admit Card-Paper II

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2022 Paper II of Clerk Typist . This examinations is going to conduct on 11th Feb 2023. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam 2022 can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 11 फेब्रुवारी 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 पेपर 2 लिपिक टंकलेखक करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांना प्रस्तुत परीक्षेची प्रवेश प्रमाणपत्रे उपलब्ध करून देण्यात आली आहेत.

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE PRE EXAM HALL TICKETS HERE

CHECK NOTICE HERE


MPSC Group C Main Exam Admit Card

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2022 . This examinations is going to conduct on 4th Feb 2023. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam 2022 can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 04 फेब्रुवारी 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2022 करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवरील त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE PRE EXAM HALL TICKETS HERE

CHECK NOTICE HERE


MPSC Group C Exam Admit Card

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Pre exam 2022 . This examinations is going to conduct on 5th November 2022. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Pren Exam 2022 can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Pre Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 05 नोव्हेंबर 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा पूर्व  परीक्षा 2022 करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवरील त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Services Pre Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE PRE EXAM HALL TICKETS HERE

CHECK NOTICE HERE


MPSC Group C Exam Admit Card

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2021 Paper II. This examinations is going to conduct for recruitment to the Industry Inspector posts on 17th September 2022. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 10 सप्टेंबर 202 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 पेपर 2 उद्योग निरीक्षक करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवरील त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE MAIN EXAM HALL TICKETS HERE

CHECK NOTICE HERE


MPSC Group C Exam Admit Card

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2021 Paper II. This examinations is going to conduct for recruitment to the Technical Assistant posts on 10th September 2022. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 10 सप्टेंबर 202 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 पेपर 2 तांत्रिक सहायक करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवरील त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE MAIN EXAM HALL TICKETS HERE


MPSC Group C Exam Admit Card

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2021 Paper II. This examinations is going to conduct for recruitment to the Tax Assistant posts on 26th August 2022. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 26 ऑगस्ट, 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 पेपर 2 कर सहाय्यक करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवरील त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE MAIN EXAM HALL TICKETS HERE


MPSC Group C Exam Admit Card

MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2021 Paper II. This examinations is going to conduct for recruitment to the  Clerk Typist posts on 13th August 2022. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC आयोगामार्फत दिनांक 13 ऑगस्ट, 2022 रोजी आयोजित महाराष्ट्र गट क सेवा मुख्य परीक्षा 2021 पेपर 2 लिपिक टंकलेखक करिता प्रवेश दिलेल्या उमेदवारांची प्रवेश प्रमाणपत्रे ऑनलाईन अर्ज प्रणालीवरील त्यांच्या खात्यामध्ये उपलब्ध करून देण्यात आली आहे.

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE MAIN EXAM HALL TICKETS HERE


MPSC Group C Exam Hall Ticket: Maharashtra Public Services Commission (MPSC) has released hall tickets for Maharashtra Group C Service Main exam 2021 Paper I. This examinations is going to conduct for recruitment to the  various posts on 6th August 2022. For this examinations hall tickets are now available here to download here. Applicants who applied for the recruitment examinations examinations & eligible for MPSC Group C Seva Main Exam can now download their examinations hall tickets by using following link. To get the hall tickets download applicants need to provide the require details as necessary to the posts. Download MPSC Group C Exam Hall Ticket -/MPSC Group C Main Exam Hall Tickets:

MPSC Group C Services Main Hall Tickets Download

 • To download the MPSC Group C Seva Hall Tickets use following official website link
 • Use username & password to to get login first
 • Click on “Login” button to get the link to download hall tickets
 • Take print out of the hall ticket for future use

OFFICIAL NOTIFICATION

DOWNLOAD MPSC GROUP C SERVICE MAIN EXAM HALL TICKETS HERE


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!