MPSC State Service Exam राज्यसेवा गट क चाळणी परीक्षा 2022 उत्तरतालिका जाहीर

MPSC State Service Group C Screening Test 2022-Final Answer key

Maharashtra State Public Service Commission conduct General State Service, Group C Screening Test 2022 for Translator (Marathi) Posts. Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the Screening Test . can now check their examinations answer key by using following official website link.

Other Important Recruitment  

तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
राज्यात १७ हजार पोलीस शिपाई संवर्गातील रिक्त पदांची भरती प्रक्रियेला सुरुवात
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
महाराष्ट्र SRPF पोलीस दल भरती जिल्हानिहाय जाहिराती उपलब्ध
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
जिल्हा परिषद भरती उमेदवारांना परीक्षाशुल्क परत मिळणार ग्रामीण विकासमंत्री गिरीश महाजन यांची घोषणा
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया येथे ३००० पदांची भरती

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व आवश्यक प्रमाणपत्र ऑनलाईन डाउनलोड लिंक

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

Translator (Marathi), Directorate of Languages, General State Service, Group C Screening Test 2022-Final Answerkey


 

MPSC State Service Mai Exam Answer Key Released

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2022 on 21st, 22 and 23rd Jan 2023 .First Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for all the sets – A, B, C & D for all the subjects,  can now check their examinations answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link.

Advt No 099/2022 State Services Main Examination 2022- First Answer Key – Language paper II

Advt No 099/2022 State Services Main Examination 2022 – First Answer Key – GS Paper I

Advt No 099/2022 State Services Main Examination 2022 – First Answer Key – GS Paper II

Advt No 099/2022 State Services Main Examination 2022 – First Answer Key – GS Paper III

Advt No 099/2022 State Services Main Examination 2022 – First Answer Key – GS Paper IV


 

MPSC State Service Pre Exam Results

Maharashtra Public Service Commission conducted the Rajyaseva Prelims exam on 21 August 2022. Result of this examinations is now declared here. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result by using following link. List of roll numbers of the applicants who qualified from the examinations is as given in the following link. These shortlists applicants are now eligible for interview process & schedule for interview process will be available soon. Check MPSC State Service Pre Exam 2022 Result.

एमपीएससी अर्थात महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या राज्यसेवा पूर्व परीक्षा 2022 चा निकाल जाहीर करण्यात आला आहे. ही परीक्षा 29 ऑगस्ट, 2022 रोजी घेण्यात आली होती. राज्य सेवा (पूर्व) परीक्षा 2022 चा निकाल आयोगाच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आज 4 नोव्हेंबर रोजी जाहीर करण्यात आला. पूर्व परीक्षेतून मुख्य परीक्षेकरता प्राप्त ठरलेल्या उमेदवारांच्या बैठक क्रमांकासह नावांची यादी आणि गुणांची कटऑफ आयोगाच्या https://mpsc.gov.in या संकेतस्थळावर प्रसिध्द करण्यात आली आहे

एमपीएससीनं आपल्या निवेदनात म्हटलं आहे की,  पूर्व परीक्षेसाठी उमेदवारांनी ऑनलाईन पध्दतीने केलेल्या अर्जात दिलेल्या माहितीच्या आधारे त्यांचा निकाल जाहीर झाला आहे. पूर्व परीक्षेच्या निकालाआधारे मुख्य परीक्षेस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांपैकी मुख्य परीक्षेसाठी अर्ज करणाऱ्या व परीक्षा शुल्क भरणाऱ्या उमेदवारांनाच मुख्य परीक्षेस प्रवेश देण्यात येईल, असं एमपीएससीनं आपल्या निवेदनात स्पष्ट केलं आहे.

मुख्य परीक्षा 21, 22 आणि 23 जानेवारी 2023 रोजी 

आयोगानं दिलेल्या पत्रकानुसार आता पूर्व परीक्षा पास झालेल्या उमेदवारांची मुख्य परीक्षा 21, 22 आणि 23 जानेवारी 2023 रोजी घेण्यात येणार आहे. पूर्व परीक्षेतील पात्र उमेदवारांना मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर एसएमएसद्वारे कळविण्यात आलं आहे. मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र उमेदवाराने ऑनलाईन पध्दतीने आवश्यक माहिती आणि परीक्षा शुल्क दिलेल्या मुदतीत विहित पध्दतीनं सादर करणं आवश्यक आहे. अन्यथा त्या उमेदवाराला मुख्य परीक्षेच्या प्रवेशासाठी पात्र समजण्यात येणार नाही. तसेच, पूर्व परीक्षेसाठी केलेल्या अर्जातील दावेच मुख्य परीक्षेकरिता स्वीकारार्ह ठरतील, असं आयोगाच्या प्रेसनोटमध्ये म्हटलं आहे.

पूर्व परीक्षा उत्तीर्ण उमेदवारांची नाव वाचण्यासाठी क्लिक करा…


MPSC State Service Pre Exam Final Answer Key Released

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Pre Exam 2022 on 21st August 2022 . Final Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for all the sets – A, B, C & D for all the subjects,  can now check their examinations answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link.


MPSC State Service Main Exam 2022- Results

MPSC State Service Main Exam 2021 Result

MPSC State Service Exam Result: As per the Advertisement no 31/2022 Maharashtra Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2021. Result of this examinations is now declared here. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result by using following link. List of roll numbers of the applicants who qualified from the examinations is as given in the following link. These shortlists applicants are now eligible for interview process & schedule for interview process will be available soon. Check MPSC State Service Main Exam 2021 Result.

CHECK MPSC STATE SERVICE MAIN EXAM 2022 RESULT HERE

MPSC State Service Mains Result 2022 

महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगातर्फे दिनांक ७,८ व ९ मे, २०२२ रोजी घेण्यात आलेल्या राज्य सेवा (मुख्य) परीक्षा-२०२१ च्या लेखी परीक्षेचा निकाल आयोगाच्या संकेतस्थळावर दिनांक २६ ऑगस्ट, २०२२ रोजी प्रसिध्द करण्यात आला आहे.

  • उपरोक्त निकालानुसार मुलाखतीसाठी प्रथमदर्शनी पात्र ठरलेल्या सर्व उमेदवारांना त्यांच्या परीक्षेच्या आवेदनपत्रातील दाव्याच्या पृष्ठर्थ मुलाखतीच्या वेळी त्यांची पात्रता मूळ प्रमाणपत्रावरून तपासण्याच्या अटीच्या अधीन राहून मुलाखतीस बोलविण्यात येणार आहे.
  • उमेदवारांनी आवेदन पत्रात दिलेली माहिती खोटी अथवा चुकीची आढळून आल्यास अथवा आवेदनपत्रातील दाव्यानुसार आवश्यक मूळ प्रमाणपत्रांची पूर्तता मुलाखतीचे वेळी न केल्यास, तसेच अधिसूचनेतील तरतूदीनुसार दावे तपासताना व अन्य कारणामुळे अपात्र ठरणाऱ्या संबंधित उमेदवारांची उमेदवारी, कोणत्याही टप्यावर रद्द करण्यात येईल.
  • प्रस्तुत मुख्य परीक्षेच्या निकालाच्या आधारे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांना त्यांनी अर्जात नमूद केलेल्या मोबाईल क्रमांकावर लघुसंदेशाद्वारे (SMS) कळविण्यात येईल.
  • लेखी परीक्षेच्या निकालाआधारे मुलाखतीस पात्र ठरलेल्या उमेदवारांचा मुलाखत कार्यक्रम स्वतंत्रपणे प्रसिध्द करण्यात येईल.
  • प्रस्तुत मुख्य परीक्षेमधून मुलाखतीकरीता अर्हतप्राप्त न ठरलेल्या ज्या उमेदवारांना त्यांच्या उत्तरपुस्तिकेतील गुणांची फेरपडताळणी करावयाची आहे अशा उमेदवारांनी गुणपत्रके प्रोफाईलमध्ये प्राप्त झाल्याच्या दिनांकापासून १० दिवसांच्या आत आयोगाकडे ऑनलाईन पध्दतीने विहित नमुन्यात अर्ज करणे आवश्यक आहे.

प्रस्तुत परीक्षेचा निकाल आरक्षणाच्या / समांतर आरक्षणाच्या मुद्यांसंदर्भात विविध मा.न्यायालयात / मा.न्यायाधिकरणात दाखल करण्यात आलेल्या न्यायिक प्रकरणातील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहून प्रसिध्द करण्यात आला आहे


MPSC State Service Pre Exam Answer Key Released

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Pre Exam 2022 on 21st August 2022 . Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for all the sets – A, B, C & D for all the subjects,  can now check their examinations answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link. Applicants having any objection related with answer key may raise their objection before 30th August 2022.


MPSC State Service Main Exam 2021 Final Answer Key Download

MPSC State Service Main Exam Answer Key: Maharashtra State Public Service Commission conducts Maharashtra State Service Main Exam 2021 on 7th to 9th May 2022. The final answer key for this examination is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for Language paper II, GS Paper I to IV posts can now check their examinations final answer key by using the following official website link. Applicants may check their examinations final answer key by using the following official website link .

MPSC State Service MPSC राज्यसेवा परीक्षेचा सुधारित अभ्यासक्रम जाहीर

MPSC State Services – राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी ३३ टक्के गुणांचा नियम


MPSC State Service Main Exam 2021- Merit List

Maharashtra State Public Service Commission conducts Maharashtra State Service Main Exam 2021 on 74th to 9th December 2021. The Merit for this examination is now available here to check. Applicants who applied for the examinations  may check their merit list from the given link. All the candidates can check the Maharashtra State Service Exam Merit list by Roll Number  & Name from the official website.

Check MPSC State Services Main Examination 2020- Final Result


MPSC State Service Main Exam 2021 Answer Key Download

Maharashtra State Public Service Commission conducts Maharashtra State Service Main Exam 2021 on 74th to 9th December 2021. The answer key for this examination is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for Language paper II, GS Paper I to IV posts can now check their examinations final answer key by using the following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using the following official website link .

MPSC State Services – राज्यसेवा पूर्व परीक्षेसाठी ३३ टक्के गुणांचा नियम


MPSC State Service Pre Exam 2021 Final Answer Key Download

Maharashtra State Public Service Commission conducts Maharashtra State Service Pre Exam 2020 on 23rd January 2022. The answer key for this examination is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for  State Services Preliminary Examination 2021  posts can now check their examinations final answer key by using the following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using the following official website link .


MPSC State Service Main Exam 2020 Final Answer Key Download

Maharashtra State Public Service Commission conducts Maharashtra State Service Main Exam 2020 on 4th to 6th December 2021. The answer key for this examination is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for Marathi & English, General Studies – I & General Studies – IV posts can now check their examinations final answer key by using the following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using the following official website link .


MPSC State Service Pre Exam Answer Key Released

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Pre Exam 2021 on 23rd Jan 2022 also MPSC Released Answer key for MPSC State service Main Exam 2022, The exam conduct was 18th December 2021. Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for all the sets – A, B, C & D for all the subjects,  can now check their examinations answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link


MPSC State Service Main Exam 2020 Answer Key Download

Maharashtra State Public Service Commission conducts Maharashtra State Service Main Exam 2020 on 4th to 6th December 2021. The answer key for this examination is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for Marathi & English, General Studies – I & General Studies – IV posts can now check their examinations answer key by using the following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using the following official website link .


MPSC State Service Main Exam 2019 Revised Result

As per the Advertisement no 07/2019 Maharashtra Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2019. Revised Interview list now declared. Eligible Candidates check their name and roll no. on the below-given link and list. Interview complete schedule available here, Interview venue, date and time, etc., Candidates keep visiting on this page for the updates of MPSC Examination Results, selection list, and Merit list, etc.,

  • INTERVIEW CENTRE : Maharashtra Public Service Commission, Cooperage Telephone Exchange Building, 8th Floor, Maharshi Karve Road, Cooperage, Mumbai – 400021
  • Interview Date: 25th and 26th Aug 2021

Check Revised Interview Schedule List


MPSC State Service Main Exam 2019 Result

MPSC State Service Exam Result: As per the Advertisement no 07/2019 Maharashtra Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2019. Result of this examinations is now declared here. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result by using following link. List of roll numbers of the applicants who qualified from the examinations is as given in the following link. These shortlists applicants are now eligible for interview process & schedule for interview process will be available soon. Check MPSC State Service Main Exam 2019 Result.

CHECK MPSC STATE SERVICE MAIN EXAM 2019 RESULT HERE


MPSC State Service Pre Exam Final Answer Key Released

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Pre Exam 2020 on 21st March 2021.Final Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for all the sets – A, B, C & D for all the subjects,  can now check their examinations final answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link with all necessary subjects to be applied for

MPSC State Service Main Exam 2020 Answer Key Download


MPSC State Service Pre Exam Answer Key Released

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Pre Exam 2020 on 21st March 2021. Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for all the sets – A, B, C & D for all the subjects,  can now check their examinations answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link with all necessary subjects to be applied for

MPSC State Service Main Exam 2020 Answer Key Download


MPSC State Service Main Exam 2019 Result

MPSC State Service Exam Result: Maharashtra Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2019 on 14th January 2020. Result of this examinations is now declared here. Applicants who applied for the recruitment process may check their examinations result by using following link. List of roll numbers of the applicants who qualified from the examinations is as given in the following link. These shortlists applicants are now eligible for interview process & schedule for interview process will be available soon. Check MPSC State Service Main Exam 2019 Result

MPSC State Service Result 2020

MPSC State Service Main Exam 2019 Result

CHECK MPSC State Service Main Exam 2019 Result HERE


MPSC State Service Main Exam 2019 Answer Key Download

Maharashtra State Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2019 on 13th, 14th & 15th July 2019. Answer key for this examinations is now available here to check. Applicants who applied for the examinations for Marathi & English, General Studies – II & General Studies – IV posts can now check their examinations answer key by using following official website link. Applicants may check their examinations answer key by using following official website link with all necessary subjects to be applied for

MPSC State Service Main Exam 2019 Answer Key Download


MPSC State Service main Exam 2017 Result

MPSC State Service Exam Result :  Maharashtra Public Service Commission conduct Maharashtra State Service Main Exam 2017 on 17th & 18th September 2017 for total 377 posts. Final result for the recruitment process is now check here. Applicants who applied for the recruitment process may check the examinations result by using following link. List of eligible applicants for recommendation as per the posts is as given in the following link. Applicants who applied for the recruitment process can be now check their examinations result by using following link. Check MPSC State Service main Exam 2017 Result from below : –

MPSC State Service mains 2017 Result

check MPSC State Service main Exam 2017 Result here


MPSC State Service Pre Exam 2019 Result

Maharashtra Public Service Commission has declared the result for State Service Preliminary Examination 2019. MPSC conduct State Service Pre Exam 2019 on 17th February 2019 & result of this examinations was declared on 23rd May 2019. List of roll numbers of the qualified applicants for Main examinations is declared by the commission.

MPSC State Service Pre Exam 2019 Result

Applicants who applied for the recruitment process can now check their examinations result from below link. All of the roll number of the qualified applicants are given in the following link. These applicants roll number mention in the following link are qualified for State Service Main Exam 2019, which is going to conduct on 13, 14 & 15th July 2019 at various centers. Check MPSC State Service Pre Exam 2019 Result from below : –

check MPSC State Service Pre Exam 2019 Result here


MPSC State Service Main Exam 2018 Result

Rajya Seva Main Exam 2019 Final Results

MPSC Published the State Service Main Examine 2018 Final Results o 14th February 2019. MPSC State Services main exam was held on 18th August 2018 to 20th August 2018 for total 136 posts. Candidates click on the below given to check their results. Candidates keep visit on our website www.govnokri.in for the further updates.

Click here for MPSC SSE Results


MPSC has conduct State Service Main Exam 2018 written examinations on 18th, 19th & 20th December 2018 conduct on mumbai Auranagabad, & Pune centers. Result of this examinations is declared on 17th December 2018. Applicants who applied for this examinations can check their result from following link. List of qualified applicants are given in following link.rd Jan

Roll number of the applicants mention in the following link are eligible for interview of the posts. Interview details for this will be available soon. Check MPSC State Service Main Exam 2018 Result from below :-

MPSC State Service Mains 2018 Cut Off

Announcement 

Check MPSC State Service Main Exam 2018 Result


MPSC State Service Main Exam 2017 Result

Maharashtra Public Service Commission (MPSC) conduct state service main examination 2017 on 16, 17 & 18th September 2018 for 377 vacancies. Results of this examinations is now published on 30th May 2018. Candidates can check MPSC State Service Main Exam 2017 Result using following link. Name of candidates along with their roll no is given in the following link. This exam was conduct in 37 different centers & for this examination 198599 students applied.

In this examination Jalgaon districts Rajput Rohitkumar Rajendrasingh (Seat no. MB001059)got the first rank. From solapur districts Nashte Ajaykumar Kalyan (Seat no. PN002429) is on first rank from backward category. From women division Nahre Rohini Datratay (Seat no.PN006185) got the first rank.


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
1 Comment
  1. Admin says

    MPSC State Service Exam Answer Key

Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!