आरोग्य विभाग भरती आवश्‍यक कागदपत्रांची यादी येथे पहा – Arogya Vibhag Required Documents

Arogya Vibhag Required Documents

Arogya Vibhag आवश्‍यक कागदपत्रे List | आरोग्य विभाग कागदपत्रे 2024  are given below. Arogya vibhag “Post Recruitment Year 2023” – Dated 16th to 29th February, 2024 In-Office Arrangement for Original Document Verification and Counseling Process. The online examination of eligible candidates for filling up the vacant posts of Group C and D in Health Service was conducted on 30.11.2023 to 07.12.2023 and 12.12.2023. In compliance with the above reference letter, the candidates placed in the selection list of Group C and D cadre received with it are eligible for appointment or not, after verifying the documents and issuing order of appointment to the eligible candidates, dated 16th to 29th February, 2024 through counseling, the following intra office arrangement is being done.

आरोग्य विभाग “पद भरती सन २०२३” – दिनांक १६ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ रोजीच्या मुळ कागदपत्रे पडताळणी व समुपदेशन प्रकियेकरीता कार्यालयाअंतर्गत व्यवस्था.

आरोग्य सेवेतील गट क व ड संवगातील रिक्त पदे भरण्याकरीता पात्र उमेदवारांची ऑनलाईन परिक्षा दिनांक ३०.११.२०२३ ते ०७.१२.२०२३ व १२.१२.२०२३ रोजी घेण्यांत आली होती.

उपरोक्त संदर्भिय पत्राला अधिन राहून त्यासोबत प्राप्त झालेल्या गट क व ड संवर्गातील निवड यादीत स्थान मिळविलेले उमेदवार नियुक्तीसाठी पात्र आहेत किंवा नाही, यासंबंधी कागदपत्रांची पडताळणी करून पात्र उमेदवारांना गुणानुक्रमे नियुक्ती आदेश देण्याकरीता दिनांक १६ ते २९ फेब्रुवारी, २०२४ समुपदेशनाद्वारे कागदपत्रांची पडताळणी प्रक्रिया पार पाडण्याकरीता खालीलप्रमाणे कार्यालयाअंतर्गत व्यवस्था करण्यांत येत आहे.

Arogya Vibhag Document Verification Time Table

Other Important Recruitment  

तलाठी भरती कागदपत्र पडताळणीसाठी ‘हे’ कागदपत्रे ठेवा तयार
आरटीई २५% प्रवेशासाठी लागणारे आवश्यक कागतपत्रे येथे पहा
महाराष्ट्र पोलिस शिपाई भरती जूनमध्ये पुढील प्रक्रिया, राज्यभरातून 17 लाख तरुणांचे अर्ज
रेल्वेमध्ये 8 हजारांवर TTE पदांसाठी बंपर भरती; 'या' तारखेपासून अर्ज प्रक्रिया सुरु
ZP भरती 2023 निकाल, मेरिट लिस्ट जाहीर
तलाठी सरळसेवा भरती -२०२३ जिल्हा निहाय गुणवत्ता यादी जाहीर
आरोग्य विभाग गट क,ड भरती २०२३ निकाल, मेरिट लिस्ट, गुणपत्रिका उपलब्ध!
“पोलीस भरती कागदपत्रे 2024

आज प्रकाशित झालेल्या न्युज, प्रवेश पत्र, निकाल इ.

सर्व सरकारी योजना, लाभ, अर्ज आणि कागतपत्रांची यादी

टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा!

महाराष्ट्रातील सर्व सरकारी जॉब्स, निकाल, परीक्षेचे वेळापत्रक मोबाईलॲप डाउनलोड करा..!

Arogya Vibhag Document List


Arogya Vibhag आवश्‍यक कागदपत्रे List | आरोग्य विभाग कागदपत्रे 2023 Here we provide the lists of Documents which is required in Arogya Vibhag. The candidates appearing in the merit list in the examination will be required to submit the documents required for their post attested by Central/State Government Gazetted Officer/Postmaster/Principal and authorized and competent officers in this regard or self-attested copies and original documents at the time of inspection/verification. Arogya Vibhag has been stared now in Maharashtra. Arogya Vibhag Required Documents List 2024 are given below.

Arogya Vibhag Document Verification

 1. Educational/Professional/Technical Qualification Certificates and Mark Sheets.
 2. Experience Certificate / Physical Ability as per post requirement
 3. Caste certificate
 4. School Leaving Certificate / Birth Certificate or Secondary School Examination Certificate as proof of age.
 5. Certificate from Competent Officer of Non-Criminal (Non-Criminal)
 6. Maharashtra (Domestic) Resident Certificate.
 7. Registration No. if registered with District Employment and Self Employment Office.
 8. Project Affected/Earthquake Affected/Part Time/Extreme Sports Proficiency Merit Holding Sports Certificate / Freedom Soldier Nominated Child Name of Candidates Certificate issued by Competent Authority.
 9. In respect of candidates with disabilities, a certificate from the District Surgeon/Medical Board that at least 40% of the disabled are disabled.
 10. Certificate of Orphan from Competent Authority.
 11. Letter of such permission if Government/Semi-Government employees have filled their application form with the permission of their Head of Department.
 12. Certificate issued by competent authority in case of child of suicide victim. EWS certificate
 13. Other required documents.
 14. All the above (original certificates / documents) copies must be with the candidate at the time of application.

आरोग्य विभाग भरती आवश्यक कागदपत्रांची यादी

Required Documents for Arogya Vibhag 2024 | Arogya Vibhag Required Documents List 2024

परिक्षेमध्ये गुणवत्ता यादीत येणा-या उमेदवारांना त्यांचे पदासाठी आवश्यक असणारे कागदपत्रे केंद्र/राज्य शासनाचे राजपत्रित अधिकारी / पोस्टमास्तर / मुख्याध्यापक व याबाबत प्राधिकृत व सक्षम अधिकारी यांचेकडून साक्षाकिंत करुन किंवा स्वसाक्षाकिंत प्रती व मूळ कागदपत्रे तपासणी/ पडताळणी वेळी सादर करणे आवश्यक राहील.

 1. शैक्षणिक/व्यावसायिक/तांत्रिक अर्हता प्रमाणपत्रे व गुणपत्रिका.
 2. पदाच्या आवश्यकतेनुसार अनुभव प्रमाणपत्र / शारिरीक क्षमता
 3. जातीचा दाखला
 4. वयाचा पुरावा म्हणून शाळा सोडल्याचा दाखला / जन्माचा दाखला किंवा माध्यमिक शालांत परिक्षेचे प्रमाणपत्र.
 5. उन्नत व प्रगत गटात मोडत नसल्याबाबतचे (नॉन क्रिमिलेअर) सक्षम अधिकारी यांचेकडील प्रमाणपत्र.
 6. महाराष्ट्राचे (डोमेसाईल्ड) रहिवासी प्रमाणपत्र.
 7. जिल्हा रोजगार व स्वंयरोजगार कार्यालयात नोंदणी केली असल्यास नोंदणी क्रमांक.
 8. प्रकल्पग्रस्त/भूकंपग्रस्त/अंशकालीन/अतिउच्च क्रिडा प्राविण्य गुणवत्ता धारण खेळाडू प्रमाणपत्र / स्वातंत्रय सैनिक नामनिर्देशित पाल्य असल्यास उमेदवारांचे नावे सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र.
 9. दिव्यांग उमेदवारांचे बाबत जिल्हा शल्य चिकित्सक/वैदयकिय मंडळाचे किमान ४० टक्के दिव्यांग असल्याचे प्रमाणपत्र.
 10. अनाथ असल्याबाबतचे सक्षम प्राधिका-याचे प्रमाणपत्र.
 11. शासकीय/निमशासकीय कर्मचा-याने त्यांचे अर्ज त्यांच्या विभाग प्रमुखांच्या परवानगीने भरला असल्यास अशा परवानगीचे पत्र.
 12. आत्महत्या ग्रस्त शेतकरी यांचे पाल्य असल्यास त्याबाबत सक्षम प्राधिकारी यांनी दिलेले प्रमाणपत्र. ईडब्ल्यूएस दाखला
 13. इतर आवश्यक ती कागदपत्रे.
 14. अर्ज भरताना वरील सर्व (मुळ प्रमाणपत्रांच्या / कागदपत्रांच्या) प्रती उमेदवाराकडे असणे आवश्यक आहे.

Arogya Vibhag Bharti 2024 Non-Creamy Layer Certificate

Arogya Vibhag Required Documents List 2024

महाराष्ट्र नॉन-क्रिमी लेयर प्रमाणपत्रासाठी अर्ज कसा करायचा? येथे पहा

Documents list


आरोग्य विभाग भरतीसाठी अर्ज दाखल करण्यासाठी आपल्या कडे कोणती कोणती कागदपत्र तयार असणं आवश्यक आहे ते जाणून घ्या.

 • तुमचा फोटो आणि स्वाक्षरी ऑनलाईन स्वरूपात अपलोड करायची आहे. त्याची साईज ५० KB पर्यंत असणं आवश्यक आहे.
 • जातीय आरक्षणाचा फायदा घेणार्‍या उमेदवारांकडे जात प्रमाणपत्र आवश्यक आहे.
 • MS CIT प्रमाणपत्र / शासनाने संगणक अर्हता म्हणून मान्यता दिलेली परीक्षा उत्तीर्ण असल्याचे प्रमाणपत्र
 • लेखी परीक्षेला जाताना उमेदवाराकडे एक ओळखपत्र असणं आवश्यक आहे. यासाठी पॅनकार्ड, पासपोर्ट, ड्रायव्हिंग लायसंस, मतदार
 • ओळखपत्र, बॅंकेचे अपडेट केलेले पासबूक,आधारकार्ड
 • डोमिसाईल प्रमाणपत्र (महाराष्ट्राचा रहिवासी असल्याचा दाखला)नॉन क्रिमीलेयर प्रमाणपत्र
 • प्रमाणपत्रांच्या साक्षांकित छायाप्रत
 • जात प्रमाणपत्र वैधता
 • सामाजिक, शैक्षणिक दृष्ट्या मागास उमेदवारांसाठी जात प्रमाणपत्र
 • आर्थिक दृष्ट्या मागास असल्याचं प्रमाणपत्र
 • खेळाडूंसाठी राखीव आरक्षणाचा फायदा घेणार असल्यास खेळाच्या प्रमाणपत्राची पडताळणी

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग 2024 लेटेस्ट टेस्ट सिरीज

महाराष्ट्र आरोग्य विभाग ची लेटेस्ट सराव पेपर्स टेस्ट सिरीज सुरु केली आहे यात मध्ये रोज नवीन नवीन पेपर्स ऍड होत राहतील.. जास्तीत जास्त टेस्ट सिरीज सोडवा…

District Wsie Arogya Vibhag Bharti Jahirat 2024

Arogya Vibhag Required Documents List 2024


Qualification Wise Jobs:- शैक्षणिक अहर्तेनुसार जॉब्स शोधा

✅ १०वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (10th Pass Jobs) १२वी पास उमदेवारांसाठी जॉब्स (12th Pass Jobs)
बँक जॉब्स (Bank Jobs) सरंक्षण विभागात नोकरी (Jobs in Defence)
इंजिनियर जॉब्स (अभियंता) (Engineers Jobs) फ्रेशर्स जॉब्स (Jobs For Freshers)
सरकारी जॉब्स (Government Jobs) आयटीआय पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (ITI Jobs)
पॉलिटेक्निक पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (Poly Jobs) प्रायव्हेट जॉब्स (Private Jobs)
मेडिकल स्टाफ जॉब्स (Medical Jobs) MBA पास उमेदवारांसाठी जॉब्स (MBA Jobs)
ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (Graduate Jobs) पोस्ट ग्रॅजुएट उमेदवारांसाठी जॉब्स (PG Jobs)
रेल्वे जॉब्स (Railway Jobs) स्कुल जॉब्स (School Jobs)
टीचर्स जॉब्स (Teachers Jobs)

District Wise Jobs:- जिल्ह्याप्रमाणे जॉब्स शोधा

✅ अहमदनगर (Jobs in Ahmednagar) अकोला (Jobs in Akola)
अमरावती (Jobs in Amravati) औरंगाबाद (Jobs in Aurangabad)
बीड (Jobs in Beed) भंडारा (Jobs in Bhandara)
बुलढाणा (Jobs in Buldhana) चंद्रपूर (Jobs in Chandrapur)
धुळे (Jobs in Dhule) गडचिरोली (Jobs in Gadchiroli)
गोंदिया (Jobs in Gondia) हिंगोली (Jobs in Hingoli)
जळगाव (Jobs in Jalgaon) जालना (Jobs in Jalna)
कोल्हापूर (Jobs in Kolhapur) लातूर (Jobs in Latur)
मुंबई (Jobs in Mumbai) नागपूर (Jobs in Nagpur)
नांदेड (Jobs in Nanded) नंदुरबार (Jobs in Nandurbar)
नाशिक (Jobs in Nashik) उस्मानाबाद (Jobs in Osmanabad)
परभणी (Jobs in Parbhani) पुणे (Jobs in Pune)
पालघर (Jobs in Palghar) रत्नागिरी (Jobs in Ratnagiri)
✅ रायगड (Job in Raigad) सातारा (Jobs in Satara)
सिंधुदुर्ग (Jobs in Sindhudurg) सोलापूर (Jobs in Solapur)
सांगली (Jobs in Sangli) ठाणे (Jobs in Thane)
वर्धा (Jobs in Wardha) वाशीम (Jobs in Washim)
यवतमाळ (Jobs in Yavatamal)
Leave A Reply

Your email address will not be published.

✅व्हाट्सअँप ग्रुप जॉईन करा!   |  टेलीग्राम चॅनल जॉईन करा! | Govnokri ची अप डाउनलोड करा!